หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 010 โรงเรียนนิคมซอย10 3 5 4
2 011 โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 120 3 10 7
3 012 โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 42 1 1 1
4 193 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 6 17 12
5 015 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 2 4 2
6 016 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 16 34 19
7 017 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้2 3 6 6
8 019 โรงเรียนบ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ 4 9 6
9 022 โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน 0 0 0
10 023 โรงเรียนบ้านกาลูบี 6 13 9
11 020 โรงเรียนบ้านกาเนะ 2 3 2
12 021 โรงเรียนบ้านกาแบง 2 6 4
13 024 โรงเรียนบ้านกุบังจามัง 0 0 0
14 025 โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด 2 3 2
15 034 โรงเรียนบ้านขอนคลาน 4 6 4
16 037 โรงเรียนบ้านคลองขุด 48 141 90
17 038 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม 7 10 7
18 039 โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 6 12 10
19 046 โรงเรียนบ้านควน 8 26 12
20 041 โรงเรียนบ้านควนขัน 0 0 0
21 043 โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ 0 0 0
22 044 โรงเรียนบ้านควนล่อน 0 0 0
23 045 โรงเรียนบ้านควนสตอ 11 21 13
24 040 โรงเรียนบ้านควนเก 5 9 5
25 042 โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง 6 10 6
26 049 โรงเรียนบ้านคีรีวง 1 1 1
27 047 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 9 24 17
28 053 โรงเรียนบ้านฉลุง 2 4 3
29 054 โรงเรียนบ้านช่องไทร 12 23 18
30 055 โรงเรียนบ้านดาหลำ 5 12 8
31 056 โรงเรียนบ้านดูสน 4 9 4
32 057 โรงเรียนบ้านตะโละใส 15 41 25
33 058 โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง 1 2 1
34 059 โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 4 12 8
35 061 โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ 0 0 0
36 062 โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา 0 0 0
37 060 โรงเรียนบ้านตันหยงโป 5 18 8
38 064 โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 27 63 40
39 063 โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ 1 1 1
40 065 โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 3 3 3
41 067 โรงเรียนบ้านถ้ำทะลุ 0 0 0
42 069 โรงเรียนบ้านทางงอ 2 2 2
43 070 โรงเรียนบ้านทางยาง 3 9 6
44 079 โรงเรียนบ้านทุ่ง 1 3 2
45 080 โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม 6 13 11
46 081 โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา "ชูสินอุปถัมภ์" 0 0 0
47 082 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" 23 28 26
48 083 โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง 0 0 0
49 084 โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา 1 6 1
50 085 โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 6 11 6
51 086 โรงเรียนบ้านทุ่งริ้น 1 1 1
52 087 โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 4 5 5
53 088 โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ ๒๕๕๐ 0 0 0
54 089 โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ 2 5 4
55 090 โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด "มิตรภาพที่ 114" 4 8 6
56 091 โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ 0 0 0
57 068 โรงเรียนบ้านท่าข้ามควาย 1 1 1
58 071 โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 6 12 10
59 072 โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ 0 0 0
60 073 โรงเรียนบ้านท่าพยอม 0 0 0
61 075 โรงเรียนบ้านท่ายาง 1 3 2
62 077 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 2 2 2
63 078 โรงเรียนบ้านท่าหิน 0 0 0
64 074 โรงเรียนบ้านท่าแพ 1 1 1
65 076 โรงเรียนบ้านท่าแลหลา 8 24 11
66 094 โรงเรียนบ้านนาข่า 0 0 0
67 096 โรงเรียนบ้านนางแก้ว 6 8 6
68 097 โรงเรียนบ้านนาทอน 4 8 5
69 098 โรงเรียนบ้านนาพญา 6 18 12
70 099 โรงเรียนบ้านนาลาน 0 0 0
71 093 โรงเรียนบ้านนาแก้ว 4 8 6
72 095 โรงเรียนบ้านนาแค 1 2 2
73 100 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 1 3 1
74 101 โรงเรียนบ้านน้ำหรา 2 4 3
75 106 โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา 1 2 1
76 107 โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด 2 6 4
77 108 โรงเรียนบ้านบารายี 3 6 5
78 109 โรงเรียนบ้านบุโบย 7 30 14
79 110 โรงเรียนบ้านบูเกตยามู 4 7 5
80 105 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 3 14 6
81 104 โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก 0 0 0
82 111 โรงเรียนบ้านปลักหว้า 1 2 1
83 112 โรงเรียนบ้านปันจอร์ 5 10 5
84 113 โรงเรียนบ้านปากบาง 21 27 24
85 114 โรงเรียนบ้านปากบารา 9 17 12
86 115 โรงเรียนบ้านปากปิง 1 2 1
87 116 โรงเรียนบ้านปากละงู 6 26 14
88 118 โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ 1 1 1
89 121 โรงเรียนบ้านปิใหญ่ 2 6 3
90 119 โรงเรียนบ้านป่าฝาง 4 8 5
91 120 โรงเรียนบ้านป่าพน 8 13 12
92 117 โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน 2 6 4
93 124 โรงเรียนบ้านมะนัง 2 5 4
94 125 โรงเรียนบ้านมะหงัง 1 1 1
95 126 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1 1 1
96 048 โรงเรียนบ้านราวปลา 1 6 2
97 127 โรงเรียนบ้านราไว 2 5 3
98 129 โรงเรียนบ้านลาหงา 20 32 25
99 130 โรงเรียนบ้านวังตง 9 24 13
100 131 โรงเรียนบ้านวังประจัน 2 3 2
101 132 โรงเรียนบ้านวังปริง 9 14 9
102 133 โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 5 11 7
103 134 โรงเรียนบ้านวังพะเนียด 0 0 0
104 135 โรงเรียนบ้านวังสายทอง 7 10 8
105 136 โรงเรียนบ้านสนกลาง 0 0 0
106 137 โรงเรียนบ้านสวนเทศ 3 4 3
107 139 โรงเรียนบ้านสาคร 0 0 0
108 138 โรงเรียนบ้านสาครเหนือ 3 6 5
109 140 โรงเรียนบ้านสายควน 6 13 8
110 142 โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 7 20 11
111 146 โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 3 7 4
112 147 โรงเรียนบ้านหัวควน 6 9 9
113 148 โรงเรียนบ้านหาญ 0 0 0
114 149 โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 5 35 13
115 144 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 4 4 4
116 145 โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 5 14 10
117 143 โรงเรียนบ้านห้วยไทร 1 2 2
118 152 โรงเรียนบ้านอุได 1 1 1
119 153 โรงเรียนบ้านอุไร 0 0 0
120 026 โรงเรียนบ้านเกตรี 1 1 1
121 027 โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน 5 10 8
122 028 โรงเรียนบ้านเกาะยวน 1 2 2
123 029 โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 1 2 1
124 030 โรงเรียนบ้านเกาะยาว 0 0 0
125 031 โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 7 16 14
126 032 โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง 0 0 0
127 036 โรงเรียนบ้านเขาจีน 4 8 6
128 035 โรงเรียนบ้านเขาไคร 5 13 9
129 052 โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง 1 1 1
130 102 โรงเรียนบ้านเนินสูง 0 0 0
131 150 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 5 9 7
132 123 โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 9 14 12
133 122 โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ 2 8 3
134 033 โรงเรียนบ้านโกตา 2 2 2
135 050 โรงเรียนบ้านโคกประดู่ 0 0 0
136 051 โรงเรียนบ้านโคกพยอม 3 9 6
137 066 โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน 1 1 1
138 103 โรงเรียนบ้านในเมือง 6 13 9
139 151 โรงเรียนบ้านใหม่ 8 15 10
140 092 โรงเรียนบ้านไทรงาม 8 13 13
141 128 โรงเรียนบ้านไร่ 8 19 11
142 141 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 1 2 1
143 157 โรงเรียนผังปาล์ม 1 11 22 16
144 155 โรงเรียนผังปาล์ม 2 14 21 15
145 156 โรงเรียนผังปาล์ม 3 5 7 5
146 158 โรงเรียนผังปาล์ม 4 4 8 5
147 159 โรงเรียนผังปาล์ม 7 4 9 7
148 164 โรงเรียนวรรธนะสาร 5 8 6
149 165 โรงเรียนวัดชมพูนิมิต 0 0 0
150 166 โรงเรียนวัดหน้าเมือง 0 0 0
151 168 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 5 17 10
152 171 โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 7 18 11
153 172 โรงเรียนอนุบาลควนโดน 8 18 10
154 176 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 11 30 13
155 174 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 14 24 20
156 178 โรงเรียนอนุบาลมะนัง 24 53 40
157 182 โรงเรียนอนุบาลละงู 40 81 61
158 183 โรงเรียนอนุบาลสตูล 36 89 56
159 180 โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 15 22 16
160 161 โรงเรียนเพียงหลวง 4 ฯ 1 1 1
161 009 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 7 13 10
162 001 โรงเรียนจงหัว 10 21 10
163 189 โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ 0 0 0
164 191 โรงเรียนดารุลมุอ์มิยน 0 0 0
165 018 โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ 0 0 0
166 154 โรงเรียนปิยะนุสรณ์ 0 0 0
167 160 โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา 1 2 1
168 162 โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 16 42 26
169 188 โรงเรียนมุสลิมศึกษา 0 0 0
170 187 โรงเรียนวิทยาพิพัฒน์ 0 0 0
171 167 โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 11 34 20
172 169 โรงเรียนสายเพชรศึกษา 10 20 17
173 170 โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา 3 8 3
174 173 โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 5 7 5
175 175 โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา 0 0 0
176 179 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 13 25 18
177 181 โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 2 3 2
178 184 โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ 0 0 0
179 185 โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ 4 6 5
180 177 โรงเรียนอนุบาลเพชรกาญจน์ 0 0 0
181 186 โรงเรียนอนุบาลโอบอ้อม 3 5 4
182 190 โรงเรียนเพชรชูศึกษา 0 0 0
183 014 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6 0 0 0
184 192 โรงเรียนบ้านท่าจีน 0 0 0
185 008 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล 0 0 0
186 004 โรงเรียนเทศบาล 1 0 0 0
187 005 โรงเรียนเทศบาล 2 0 0 0
188 006 โรงเรียนเทศบาล 3 0 0 0
189 007 โรงเรียนเทศบาล 4 3 30 8
190 163 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จ.สตูล 2 6 3
191 002 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง 0 0 0
192 003 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ 0 0 0
รวม 885 1962 1293
3255

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายนภดล ยิ่งยงสกุล โทร 089-468-6139, นายอับดลรอหมาน ปะดูกา โทร 086-956-9974
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]