สรุปเหรียญรางวัล สพป. สตูล
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านคลองขุด 34 4 6 3 44
2 อนุบาลสตูล 30 3 1 1 34
3 อนุบาลละงู 27 7 5 0 39
4 บ้านตำมะลังเหนือ 18 6 1 2 25
5 บ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" 12 4 3 0 19
6 บ้านปากบาง 10 2 4 3 16
7 บ้านตะโละใส 10 1 3 1 14
8 อนุบาลมะนัง 9 2 8 1 19
9 ผังปาล์ม 2 9 1 0 4 10
10 บ้านปากบารา 8 1 0 0 9
11 อนุบาลทุ่งหว้า 7 2 0 1 9
12 บ้านค่ายรวมมิตร 7 2 0 0 9
13 สตูลศานติศึกษา 7 0 3 1 10
14 อนุบาลมุสลิมสตูล 6 4 1 1 11
15 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 6 3 6 0 15
16 บ้านช่องไทร 6 3 2 1 11
17 บ้านควน 6 2 0 0 8
18 สายเพชรศึกษา 6 1 2 0 9
19 อนุบาลเมืองสตูล 6 1 0 4 7
20 บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 6 1 0 0 7
21 บ้านทุ่งดินลุ่ม 6 0 0 0 6
22 บ้านปากละงู 6 0 0 0 6
23 อนุบาลท่าแพ 5 6 1 1 12
24 บ้านลาหงา 5 4 4 5 13
25 บ้านใหม่ 5 1 1 1 7
26 บ้านไทรงาม 5 1 0 1 6
27 บ้านหัวควน 5 0 1 0 6
28 บ้านท่าชะมวง 5 0 0 1 5
29 บ้านหาดทรายยาว 5 0 0 0 5
30 ผังปาล์ม 1 4 6 0 1 10
31 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 4 5 3 3 12
32 บ้านวังตง 4 2 1 1 7
33 บ้านบุโบย 4 2 0 0 6
34 นิคมพัฒนาผัง 20 4 2 0 0 6
35 บ้านห้วยมะพร้าว 4 1 0 0 5
36 วรรธนะสาร 4 1 0 0 5
37 บ้านวังพระเคียน 4 1 0 0 5
38 บ้านควนสตอ 4 0 4 3 8
39 อนุบาลควนกาหลง 4 0 1 2 5
40 บ้านคลองน้ำเค็ม 4 0 1 2 5
41 บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 4 0 0 0 4
42 จงหัว 3 6 0 1 9
43 บ้านไร่ 3 3 0 2 6
44 บ้านป่าพน 3 3 0 2 6
45 ไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 3 2 2 0 7
46 บ้านนางแก้ว 3 2 1 0 6
47 อนุบาลทักษิณสยาม 3 2 0 0 5
48 อนุบาลควนโดน 3 1 1 3 5
49 บ้านตันหยงโป 3 1 1 0 5
50 บ้านเกาะบูโหลน 3 1 1 0 5
51 บ้านเขาไคร 3 1 0 1 4
52 บ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ 3 1 0 0 4
53 บ้านวังสายทอง 3 0 2 2 5
54 บ้านป่าฝาง 3 0 0 1 3
55 เทศบาล 4 3 0 0 0 3
56 บ้านคลองสองปาก 2 3 1 0 6
57 บ้านเหนือคลอง 2 3 0 0 5
58 บ้านควนเก 2 3 0 0 5
59 บ้านทุ่งมะปรัง 2 2 2 0 6
60 บ้านท่าแลหลา 2 2 1 2 5
61 บ้านในเมือง 2 2 1 1 5
62 บ้านกาลูบี 2 1 2 0 5
63 บ้านขอนคลาน 2 1 0 1 3
64 บ้านทุ่งเสม็ด "มิตรภาพที่ 114" 2 1 0 1 3
65 บ้านบ่อหิน 2 1 0 0 3
66 นิคมพัฒนา ผัง 120 2 1 0 0 3
67 บ้านโคกพยอม 2 1 0 0 3
68 ผังปาล์ม 4 2 1 0 0 3
69 บ้านห้วยน้ำดำ 2 0 2 0 4
70 บ้านเขาจีน 2 0 2 0 4
71 ผังปาล์ม 7 2 0 2 0 4
72 บ้านนาแก้ว 2 0 2 0 4
73 บ้านดาหลำ 2 0 1 2 3
74 บ้านตูแตหรำ 2 0 1 0 3
75 บ้านดูสน 2 0 0 1 2
76 นิคมพัฒนาภาคใต้2 2 0 0 1 2
77 บ้านกาแบง 2 0 0 0 2
78 บ้านทุ่งสะโบ๊ะ 2 0 0 0 2
79 บ้านบากันโต๊ะทิด 2 0 0 0 2
80 บ้านแป-ระใต้ 2 0 0 0 2
81 นิคมพัฒนาภาคใต้ 1 2 0 0 0 2
82 บ้านท่าศิลา 2 0 0 0 2
83 ราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จ.สตูล 2 0 0 0 2
84 บ้านมะนัง 2 0 0 0 2
85 บ้านนาพญา 1 5 0 0 6
86 บ้านแป-ระเหนือ 1 4 4 0 9
87 บ้านหนองหอยโข่ง 1 3 1 0 5
88 บ้านวังปริง 1 2 1 3 4
89 บ้านนาทอน 1 2 1 0 4
90 บ้านทุ่งวิมาน 1 2 0 1 3
91 บ้านสวนเทศ 1 2 0 0 3
92 บ้านสายควน 1 1 2 2 4
93 สุไหงอุเปวิทยา 1 1 1 0 3
94 บ้านทางยาง 1 1 1 0 3
95 บ้านน้ำหรา 1 1 0 0 2
96 บ้านฉลุง 1 0 1 0 2
97 บ้านปิใหญ่ 1 0 1 0 2
98 ผังปาล์ม 3 1 0 0 3 1
99 บ้านราไว 1 0 0 1 1
100 บ้านตันหยงกลิง 1 0 0 0 1
101 บ้านตำมะลังใต้ 1 0 0 0 1
102 บ้านท่าข้ามควาย 1 0 0 0 1
103 บ้านเกาะยวน 1 0 0 0 1
104 บ้านบันนังปุเลา 1 0 0 0 1
105 บ้านเกตรี 1 0 0 0 1
106 นิคมพัฒนา ผัง 42 1 0 0 0 1
107 บ้านมะหงัง 1 0 0 0 1
108 บ้านห้วยไทร 1 0 0 0 1
109 พรรษนันท์ศึกษา 1 0 0 0 1
110 บ้านควนโต๊ะเหลง 0 4 1 1 5
111 บ้านบารายี 0 3 0 0 3
112 บ้านหัวกาหมิง 0 3 0 0 3
113 อนุบาลอรอนงค์ 0 2 2 0 4
114 สมาคมเลขานุการสตรี 3 0 2 1 0 3
115 อนุบาลโอบอ้อม 0 2 0 1 2
116 บ้านกาเนะ 0 2 0 0 2
117 บ้านกุบังปะโหลด 0 2 0 0 2
118 บ้านทางงอ 0 2 0 0 2
119 บ้านป่าแก่บ่อหิน 0 2 0 0 2
120 บ้านปันจอร์ 0 1 2 2 3
121 บ้านสาครเหนือ 0 1 1 1 2
122 บ้านโกตา 0 1 1 0 2
123 อนุบาลรุ่งทิพย์ 0 1 1 0 2
124 บ้านวังประจัน 0 1 0 1 1
125 บ้านท่าแพ 0 1 0 0 1
126 บ้านทุ่ง 0 1 0 0 1
127 บ้านย่านซื่อ 0 1 0 0 1
128 บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 0 1 0 0 1
129 บ้านเจ๊ะบิลัง 0 1 0 0 1
130 บ้านไสใหญ่ 0 1 0 0 1
131 นิคมซอย10 0 0 2 0 2
132 บ้านบูเกตยามู 0 0 1 3 1
133 บ้านน้ำร้อน 0 0 1 0 1
134 บ้านราวปลา 0 0 1 0 1
135 บ้านทุ่งพัฒนา 0 0 1 0 1
136 บ้านนาแค 0 0 1 0 1
137 เพียงหลวง 4 ฯ 0 0 1 0 1
138 บ้านอุได 0 0 0 1 0
139 บ้านคีรีวง 0 0 0 1 0
140 บ้านทุ่งริ้น 0 0 0 1 0
141 บ้านท่ายาง 0 0 0 1 0
142 บ้านปลักหว้า 0 0 0 1 0
143 บ้านปากปิง 0 0 0 1 0
144 บ้านโตนปาหนัน 0 0 0 1 0
145 บ้านปาเต๊ะ 0 0 0 0 0
รวม 450 186 117 91 753