สรุปเหรียญรางวัล สพป. สตูล
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสตูล 30 3 1 1 34
2 บ้านคลองขุด 29 4 6 3 39
3 อนุบาลละงู 21 7 5 0 33
4 บ้านตำมะลังเหนือ 12 6 1 2 19
5 บ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" 11 3 3 0 17
6 อนุบาลมะนัง 9 2 6 1 17
7 บ้านตะโละใส 9 1 3 1 13
8 ผังปาล์ม 2 9 1 0 4 10
9 บ้านปากบารา 7 1 0 0 8
10 สตูลศานติศึกษา 7 0 3 1 10
11 อนุบาลมุสลิมสตูล 6 4 1 1 11
12 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 6 3 6 0 15
13 บ้านช่องไทร 6 3 2 1 11
14 สายเพชรศึกษา 6 1 2 0 9
15 บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 6 1 0 0 7
16 บ้านปากละงู 6 0 0 0 6
17 อนุบาลท่าแพ 5 6 1 1 12
18 บ้านปากบาง 5 2 2 3 9
19 อนุบาลทุ่งหว้า 5 2 0 1 7
20 บ้านค่ายรวมมิตร 5 2 0 0 7
21 บ้านไทรงาม 5 1 0 1 6
22 บ้านทุ่งดินลุ่ม 5 0 0 0 5
23 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 4 5 3 3 12
24 บ้านวังตง 4 2 1 1 7
25 บ้านบุโบย 4 2 0 0 6
26 บ้านควน 4 2 0 0 6
27 บ้านใหม่ 4 1 1 1 6
28 วรรธนะสาร 4 1 0 0 5
29 บ้านคลองน้ำเค็ม 4 0 1 2 5
30 อนุบาลเมืองสตูล 4 0 0 3 4
31 อนุบาลควนกาหลง 4 0 0 2 4
32 จงหัว 3 6 0 1 9
33 บ้านป่าพน 3 3 0 2 6
34 ไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 3 2 2 0 7
35 บ้านนางแก้ว 3 2 1 0 6
36 บ้านไร่ 3 2 0 1 5
37 อนุบาลทักษิณสยาม 3 2 0 0 5
38 นิคมพัฒนาผัง 20 3 2 0 0 5
39 บ้านตันหยงโป 3 1 1 0 5
40 บ้านเกาะบูโหลน 3 1 1 0 5
41 อนุบาลควนโดน 3 1 0 2 4
42 บ้านเขาไคร 3 1 0 1 4
43 บ้านวังพระเคียน 3 1 0 0 4
44 บ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ 3 1 0 0 4
45 บ้านวังสายทอง 3 0 1 2 4
46 บ้านป่าฝาง 3 0 0 1 3
47 บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 3 0 0 0 3
48 บ้านหาดทรายยาว 3 0 0 0 3
49 เทศบาล 4 3 0 0 0 3
50 บ้านลาหงา 2 4 3 4 9
51 บ้านเหนือคลอง 2 3 0 0 5
52 บ้านคลองสองปาก 2 3 0 0 5
53 บ้านควนเก 2 3 0 0 5
54 บ้านท่าแลหลา 2 2 1 2 5
55 บ้านกาลูบี 2 1 2 0 5
56 บ้านทุ่งเสม็ด "มิตรภาพที่ 114" 2 1 0 1 3
57 บ้านบ่อหิน 2 1 0 0 3
58 นิคมพัฒนา ผัง 120 2 1 0 0 3
59 บ้านห้วยมะพร้าว 2 1 0 0 3
60 บ้านโคกพยอม 2 1 0 0 3
61 ผังปาล์ม 4 2 1 0 0 3
62 บ้านควนสตอ 2 0 3 3 5
63 บ้านเขาจีน 2 0 2 0 4
64 บ้านนาแก้ว 2 0 2 0 4
65 บ้านดาหลำ 2 0 0 1 2
66 บ้านท่าชะมวง 2 0 0 1 2
67 บ้านดูสน 2 0 0 1 2
68 นิคมพัฒนาภาคใต้2 2 0 0 1 2
69 บ้านบากันโต๊ะทิด 2 0 0 0 2
70 บ้านแป-ระใต้ 2 0 0 0 2
71 นิคมพัฒนาภาคใต้ 1 2 0 0 0 2
72 บ้านท่าศิลา 2 0 0 0 2
73 ราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จ.สตูล 2 0 0 0 2
74 บ้านมะนัง 2 0 0 0 2
75 บ้านแป-ระเหนือ 1 4 4 0 9
76 ผังปาล์ม 1 1 4 0 1 5
77 บ้านนาพญา 1 3 0 0 4
78 บ้านทุ่งมะปรัง 1 2 2 0 5
79 บ้านวังปริง 1 2 1 2 4
80 บ้านในเมือง 1 2 1 1 4
81 บ้านนาทอน 1 2 1 0 4
82 บ้านทุ่งวิมาน 1 2 0 1 3
83 บ้านสวนเทศ 1 2 0 0 3
84 สุไหงอุเปวิทยา 1 1 1 0 3
85 บ้านทางยาง 1 1 1 0 3
86 บ้านขอนคลาน 1 1 0 1 2
87 บ้านน้ำหรา 1 1 0 0 2
88 บ้านห้วยน้ำดำ 1 0 2 0 3
89 ผังปาล์ม 7 1 0 2 0 3
90 บ้านปิใหญ่ 1 0 1 0 2
91 บ้านตูแตหรำ 1 0 1 0 2
92 บ้านหัวควน 1 0 1 0 2
93 ผังปาล์ม 3 1 0 0 3 1
94 บ้านราไว 1 0 0 1 1
95 บ้านกาแบง 1 0 0 0 1
96 บ้านตันหยงกลิง 1 0 0 0 1
97 บ้านท่าข้ามควาย 1 0 0 0 1
98 บ้านเกาะยวน 1 0 0 0 1
99 บ้านเกตรี 1 0 0 0 1
100 นิคมพัฒนา ผัง 42 1 0 0 0 1
101 บ้านทุ่งสะโบ๊ะ 1 0 0 0 1
102 บ้านห้วยไทร 1 0 0 0 1
103 พรรษนันท์ศึกษา 1 0 0 0 1
104 บ้านควนโต๊ะเหลง 0 4 1 1 5
105 บ้านหัวกาหมิง 0 3 0 0 3
106 อนุบาลอรอนงค์ 0 2 2 0 4
107 สมาคมเลขานุการสตรี 3 0 2 1 0 3
108 อนุบาลโอบอ้อม 0 2 0 1 2
109 บ้านกุบังปะโหลด 0 2 0 0 2
110 บ้านทางงอ 0 2 0 0 2
111 บ้านบารายี 0 2 0 0 2
112 บ้านป่าแก่บ่อหิน 0 2 0 0 2
113 บ้านปันจอร์ 0 1 2 2 3
114 บ้านสายควน 0 1 2 2 3
115 บ้านสาครเหนือ 0 1 1 1 2
116 บ้านโกตา 0 1 1 0 2
117 อนุบาลรุ่งทิพย์ 0 1 1 0 2
118 บ้านหนองหอยโข่ง 0 1 1 0 2
119 บ้านวังประจัน 0 1 0 1 1
120 บ้านท่าแพ 0 1 0 0 1
121 บ้านทุ่ง 0 1 0 0 1
122 บ้านย่านซื่อ 0 1 0 0 1
123 บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 0 1 0 0 1
124 บ้านเจ๊ะบิลัง 0 1 0 0 1
125 บ้านไสใหญ่ 0 1 0 0 1
126 นิคมซอย10 0 0 2 0 2
127 บ้านบูเกตยามู 0 0 1 3 1
128 บ้านน้ำร้อน 0 0 1 0 1
129 บ้านราวปลา 0 0 1 0 1
130 บ้านฉลุง 0 0 1 0 1
131 บ้านทุ่งพัฒนา 0 0 1 0 1
132 บ้านนาแค 0 0 1 0 1
133 เพียงหลวง 4 ฯ 0 0 1 0 1
134 บ้านทุ่งริ้น 0 0 0 1 0
135 บ้านท่ายาง 0 0 0 1 0
136 บ้านปลักหว้า 0 0 0 1 0
137 บ้านปากปิง 0 0 0 1 0
138 บ้านโตนปาหนัน 0 0 0 1 0
139 บ้านปาเต๊ะ 0 0 0 0 0
รวม 379 174 106 83 742