สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สตูล
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสตูล 20 6 5 31 30 3 1 1 34
2 บ้านคลองขุด 19 11 5 35 34 4 6 3 44
3 อนุบาลละงู 11 9 6 26 27 7 5 0 39
4 บ้านตำมะลังเหนือ 7 7 6 20 18 6 1 2 25
5 บ้านปากบาง 6 3 4 13 10 2 4 3 16
6 อนุบาลเมืองสตูล 6 1 2 9 6 1 0 4 7
7 บ้านค่ายรวมมิตร 6 1 0 7 7 2 0 0 9
8 ผังปาล์ม 2 5 2 1 8 9 1 0 4 10
9 บ้านตะโละใส 5 1 2 8 10 1 3 1 14
10 อนุบาลมะนัง 4 5 2 11 9 2 8 1 19
11 บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 4 3 0 7 6 1 0 0 7
12 บ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" 4 2 3 9 12 4 3 0 19
13 อนุบาลทุ่งหว้า 4 1 1 6 7 2 0 1 9
14 บ้านหาดทรายยาว 4 1 0 5 5 0 0 0 5
15 บ้านท่าชะมวง 4 0 0 4 5 0 0 1 5
16 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 3 2 2 7 4 5 3 3 12
17 บ้านลาหงา 3 1 2 6 5 4 4 5 13
18 บ้านบุโบย 3 1 1 5 4 2 0 0 6
19 บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 3 0 0 3 4 0 0 0 4
20 ภูริภรณ์ชัยศึกษา 2 4 1 7 6 3 6 0 15
21 บ้านปากบารา 2 3 3 8 8 1 0 0 9
22 อนุบาลมุสลิมสตูล 2 2 2 6 6 4 1 1 11
23 บ้านไทรงาม 2 2 0 4 5 1 0 1 6
24 บ้านวังตง 2 1 3 6 4 2 1 1 7
25 ไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 2 1 1 4 3 2 2 0 7
26 บ้านตันหยงโป 2 1 1 4 3 1 1 0 5
27 บ้านไร่ 2 1 0 3 3 3 0 2 6
28 บ้านบ่อหิน 2 1 0 3 2 1 0 0 3
29 อนุบาลท่าแพ 2 0 4 6 5 6 1 1 12
30 บ้านห้วยมะพร้าว 2 0 2 4 4 1 0 0 5
31 วรรธนะสาร 2 0 1 3 4 1 0 0 5
32 นิคมพัฒนา ผัง 120 2 0 0 2 2 1 0 0 3
33 บ้านกาแบง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
34 บ้านควน 1 4 1 6 6 2 0 0 8
35 สตูลศานติศึกษา 1 3 3 7 7 0 3 1 10
36 บ้านนางแก้ว 1 3 2 6 3 2 1 0 6
37 สายเพชรศึกษา 1 3 1 5 6 1 2 0 9
38 บ้านหัวควน 1 3 0 4 5 0 1 0 6
39 บ้านเขาไคร 1 3 0 4 3 1 0 1 4
40 บ้านใหม่ 1 2 3 6 5 1 1 1 7
41 บ้านทุ่งดินลุ่ม 1 2 2 5 6 0 0 0 6
42 บ้านวังพระเคียน 1 2 1 4 4 1 0 0 5
43 บ้านควนสตอ 1 2 1 4 4 0 4 3 8
44 บ้านดาหลำ 1 2 1 4 2 0 1 2 3
45 อนุบาลควนกาหลง 1 2 0 3 4 0 1 2 5
46 เทศบาล 4 1 2 0 3 3 0 0 0 3
47 จงหัว 1 1 2 4 3 6 0 1 9
48 อนุบาลทักษิณสยาม 1 1 1 3 3 2 0 0 5
49 บ้านเหนือคลอง 1 1 1 3 2 3 0 0 5
50 บ้านห้วยน้ำดำ 1 1 1 3 2 0 2 0 4
51 บ้านขอนคลาน 1 1 0 2 2 1 0 1 3
52 บ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ 1 0 2 3 3 1 0 0 4
53 ผังปาล์ม 1 1 0 0 1 4 6 0 1 10
54 บ้านป่าฝาง 1 0 0 1 3 0 0 1 3
55 บ้านทุ่งเสม็ด "มิตรภาพที่ 114" 1 0 0 1 2 1 0 1 3
56 บ้านเขาจีน 1 0 0 1 2 0 2 0 4
57 บ้านทุ่งสะโบ๊ะ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
58 บ้านบากันโต๊ะทิด 1 0 0 1 2 0 0 0 2
59 บ้านตันหยงกลิง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านตำมะลังใต้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านคลองน้ำเค็ม 0 3 0 3 4 0 1 2 5
62 บ้านเกาะบูโหลน 0 2 2 4 3 1 1 0 5
63 บ้านป่าพน 0 2 1 3 3 3 0 2 6
64 บ้านทุ่งมะปรัง 0 2 1 3 2 2 2 0 6
65 บ้านแป-ระใต้ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
66 บ้านปากละงู 0 1 4 5 6 0 0 0 6
67 บ้านแป-ระเหนือ 0 1 2 3 1 4 4 0 9
68 บ้านช่องไทร 0 1 1 2 6 3 2 1 11
69 บ้านคลองสองปาก 0 1 1 2 2 3 1 0 6
70 บ้านโคกพยอม 0 1 1 2 2 1 0 0 3
71 บ้านตูแตหรำ 0 1 1 2 2 0 1 0 3
72 นิคมพัฒนาภาคใต้ 1 0 1 1 2 2 0 0 0 2
73 บ้านนาพญา 0 1 1 2 1 5 0 0 6
74 บ้านหนองหอยโข่ง 0 1 1 2 1 3 1 0 5
75 บ้านนาทอน 0 1 1 2 1 2 1 0 4
76 บ้านวังสายทอง 0 1 0 1 3 0 2 2 5
77 บ้านท่าแลหลา 0 1 0 1 2 2 1 2 5
78 บ้านในเมือง 0 1 0 1 2 2 1 1 5
79 บ้านกาลูบี 0 1 0 1 2 1 2 0 5
80 บ้านท่าศิลา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
81 ราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จ.สตูล 0 1 0 1 2 0 0 0 2
82 บ้านทุ่งวิมาน 0 1 0 1 1 2 0 1 3
83 สุไหงอุเปวิทยา 0 1 0 1 1 1 1 0 3
84 บ้านน้ำหรา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
85 บ้านฉลุง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
86 บ้านปิใหญ่ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
87 บ้านท่าข้ามควาย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านเกาะยวน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
89 บ้านท่าแพ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
90 ผังปาล์ม 7 0 0 3 3 2 0 2 0 4
91 นิคมพัฒนาผัง 20 0 0 2 2 4 2 0 0 6
92 บ้านวังปริง 0 0 2 2 1 2 1 3 4
93 อนุบาลควนโดน 0 0 1 1 3 1 1 3 5
94 บ้านควนเก 0 0 1 1 2 3 0 0 5
95 ผังปาล์ม 4 0 0 1 1 2 1 0 0 3
96 บ้านนาแก้ว 0 0 1 1 2 0 2 0 4
97 บ้านดูสน 0 0 1 1 2 0 0 1 2
98 ผังปาล์ม 3 0 0 1 1 1 0 0 3 1
99 บ้านราไว 0 0 1 1 1 0 0 1 1
100 บ้านบันนังปุเลา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
101 บ้านเกตรี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
102 บ้านโกตา 0 0 1 1 0 1 1 0 2
103 อนุบาลรุ่งทิพย์ 0 0 1 1 0 1 1 0 2
104 นิคมซอย10 0 0 1 1 0 0 2 0 2
105 บ้านน้ำร้อน 0 0 1 1 0 0 1 0 1
106 บ้านราวปลา 0 0 1 1 0 0 1 0 1
107 บ้านอุได 0 0 1 1 0 0 0 1 0
108 นิคมพัฒนาภาคใต้2 0 0 0 0 2 0 0 1 2
109 บ้านมะนัง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
110 บ้านสวนเทศ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
111 บ้านสายควน 0 0 0 0 1 1 2 2 4
112 บ้านทางยาง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
113 นิคมพัฒนา ผัง 42 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 บ้านมะหงัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 บ้านห้วยไทร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
116 พรรษนันท์ศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 บ้านควนโต๊ะเหลง 0 0 0 0 0 4 1 1 5
118 บ้านบารายี 0 0 0 0 0 3 0 0 3
119 บ้านหัวกาหมิง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
120 อนุบาลอรอนงค์ 0 0 0 0 0 2 2 0 4
121 สมาคมเลขานุการสตรี 3 0 0 0 0 0 2 1 0 3
122 อนุบาลโอบอ้อม 0 0 0 0 0 2 0 1 2
123 บ้านกาเนะ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
124 บ้านกุบังปะโหลด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
125 บ้านทางงอ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
126 บ้านป่าแก่บ่อหิน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
127 บ้านปันจอร์ 0 0 0 0 0 1 2 2 3
128 บ้านสาครเหนือ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
129 บ้านวังประจัน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
130 บ้านทุ่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 บ้านย่านซื่อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 บ้านเจ๊ะบิลัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 บ้านไสใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 บ้านบูเกตยามู 0 0 0 0 0 0 1 3 1
136 บ้านทุ่งพัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
137 บ้านนาแค 0 0 0 0 0 0 1 0 1
138 เพียงหลวง 4 ฯ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
139 บ้านคีรีวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
140 บ้านทุ่งริ้น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
141 บ้านท่ายาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
142 บ้านปลักหว้า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
143 บ้านปากปิง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
144 บ้านโตนปาหนัน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
145 บ้านปาเต๊ะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 176 146 122 444 450 186 117 91 753