การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 013
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา สพป. สตูล 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 738
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลทุ่งหว้า สพป. สตูล 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 190
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผังปาล์ม 2 สพป. สตูล 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไทรงาม สพป. สตูล 94.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาแก้ว สพป. สตูล 85.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านควนสตอ สพป. สตูล 68.63 ทองแดง 4
5 บ้านเขาจีน สพป. สตูล 64.04 ทองแดง 5
6 บ้านปากบาง สพป. สตูล 26.01 เข้าร่วม 6
7 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สพป. สตูล 13.54 เข้าร่วม 7
8 บ้านวังสายทอง สพป. สตูล 9.56 เข้าร่วม 8
9 บ้านวังตง สพป. สตูล 9.18 เข้าร่วม 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 184
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตันหยงกลิง สพป. สตูล 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนางแก้ว สพป. สตูล 89.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านควนสตอ สพป. สตูล 88.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วรรธนะสาร สพป. สตูล 84.28 ทอง 4
5 บ้านใหม่ สพป. สตูล 65.65 ทองแดง 5
6 บ้านปลักหว้า สพป. สตูล 54.95 เข้าร่วม 6
7 บ้านลาหงา สพป. สตูล 54.43 เข้าร่วม 7
8 ผังปาล์ม 2 สพป. สตูล 52.58 เข้าร่วม 8
9 อนุบาลควนกาหลง สพป. สตูล 50.73 เข้าร่วม 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังตง สพป. สตูล 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านควนสตอ สพป. สตูล 60.54 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเมืองสตูล สพป. สตูล 34.62 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สพป. สตูล 34.16 เข้าร่วม 4
5 บ้านตำมะลังเหนือ สพป. สตูล 28.08 เข้าร่วม 5
6 บ้านปากบาง สพป. สตูล 20.34 เข้าร่วม 6
7 ผังปาล์ม 2 สพป. สตูล 13.25 เข้าร่วม 7
8 บ้านวังสายทอง สพป. สตูล 7.45 เข้าร่วม 8
9 บ้านวังปริง สพป. สตูล 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 181
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังตง สพป. สตูล 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านในเมือง สพป. สตูล 51.51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านใหม่ สพป. สตูล 45.45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สพป. สตูล 39.39 เข้าร่วม 4
5 ผังปาล์ม 2 สพป. สตูล 39.39 เข้าร่วม 4
6 บ้านป่าฝาง สพป. สตูล 36.36 เข้าร่วม 6
7 บ้านวังประจัน สพป. สตูล 15.15 เข้าร่วม 7
8 บ้านตำมะลังเหนือ สพป. สตูล 12.12 เข้าร่วม 8
9 บ้านไร่ สพป. สตูล 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 766
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลาหงา สพป. สตูล 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังพระเคียน สพป. สตูล 84.44 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ สพป. สตูล 80.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองขุด สพป. สตูล 71.70 เงิน 4
5 บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย สพป. สตูล 70.37 เงิน 5
6 บ้านปากปิง สพป. สตูล 38 เข้าร่วม 6
7 บ้านดูสน สพป. สตูล 0 เข้าร่วม
8 บ้านราไว สพป. สตูล 0 เข้าร่วม
9 บ้านวังปริง สพป. สตูล 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 062
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองขุด สพป. สตูล 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 051
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมพัฒนา ผัง 120 สพป. สตูล 80 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลมะนัง สพป. สตูล 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านราวปลา สพป. สตูล 66.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตันหยงโป สพป. สตูล 63.25 ทองแดง 4
5 บ้านลาหงา สพป. สตูล 57.75 เข้าร่วม 5
6 สตูลศานติศึกษา สพป. สตูล 56 เข้าร่วม 6
7 บ้านคลองขุด สพป. สตูล 49.35 เข้าร่วม 7
8 สมาคมเลขานุการสตรี 3 สพป. สตูล - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 010
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหาดทรายยาว สพป. สตูล 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลควนกาหลง สพป. สตูล 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปากละงู สพป. สตูล 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านช่องไทร สพป. สตูล 81 ทอง 4
5 นิคมพัฒนาผัง 20 สพป. สตูล 80 ทอง 5
6 บ้านท่าแลหลา สพป. สตูล 75 เงิน 6
7 สมาคมเลขานุการสตรี 3 สพป. สตูล 68 ทองแดง 7
8 บ้านทุ่งพัฒนา สพป. สตูล 64 ทองแดง 8
9 บ้านกาลูบี สพป. สตูล 63 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 104
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลทุ่งหว้า สพป. สตูล 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านลาหงา สพป. สตูล 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดาหลำ สพป. สตูล 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 016
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลมุสลิมสตูล สพป. สตูล 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าแลหลา สพป. สตูล 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลสตูล สพป. สตูล 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลทุ่งหว้า สพป. สตูล 79 เงิน 4
5 บ้านตะโละใส สพป. สตูล 76 เงิน 5
6 บ้านทางยาง สพป. สตูล 75 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 182
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยมะพร้าว สพป. สตูล 80.32 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 105
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขอนคลาน สพป. สตูล 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 185
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองขุด สพป. สตูล 89 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลละงู สพป. สตูล 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตำมะลังเหนือ สพป. สตูล 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาพญา สพป. สตูล 77 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 098
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าชะมวง สพป. สตูล 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหัวควน สพป. สตูล 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 097
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปากบาง สพป. สตูล 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 231
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านค่ายรวมมิตร สพป. สตูล 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านควน สพป. สตูล 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผังปาล์ม 7 สพป. สตูล 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา สพป. สตูล 84 ทอง 4
5 บ้านควนสตอ สพป. สตูล 80 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 109
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเมืองสตูล สพป. สตูล 53 เข้าร่วม ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 226
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตะโละใส สพป. สตูล 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านค่ายรวมมิตร สพป. สตูล 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเมืองสตูล สพป. สตูล 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งมะปรัง สพป. สตูล 86 ทอง 4
5 อนุบาลละงู สพป. สตูล 85 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 721
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผังปาล์ม 2 สพป. สตูล 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตำมะลังเหนือ สพป. สตูล 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลละงู สพป. สตูล 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองขุด สพป. สตูล 63 ทองแดง 4
5 บ้านปากบาง สพป. สตูล 60 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 310
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผังปาล์ม 2 สพป. สตูล 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปากบาง สพป. สตูล 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองขุด สพป. สตูล 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเหนือคลอง สพป. สตูล 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านตำมะลังเหนือ สพป. สตูล 75 เงิน 5
6 อนุบาลละงู สพป. สตูล 75 เงิน 5
7 บ้านสายควน สพป. สตูล 69 ทองแดง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 300
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตำมะลังเหนือ สพป. สตูล 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ผังปาล์ม 2 สพป. สตูล 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) สพป. สตูล 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลละงู สพป. สตูล 67 ทองแดง 4
5 บ้านปากบาง สพป. สตูล - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 348
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 4 สพป. สตูล 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 337
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสตูล สพป. สตูล 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 353
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลมะนัง สพป. สตูล 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองขุด สพป. สตูล 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปากบาง สพป. สตูล 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" สพป. สตูล 80 ทอง 4
5 บ้านวังสายทอง สพป. สตูล 80 ทอง 4
6 บ้านตำมะลังเหนือ สพป. สตูล 76 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 370
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วรรธนะสาร สพป. สตูล 88 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล 4 สพป. สตูล 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านใหม่ สพป. สตูล 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านควนเก สพป. สตูล 82 ทอง 4
5 บ้านปากบารา สพป. สตูล 82 ทอง 4
6 อนุบาลละงู สพป. สตูล 82 ทอง 4
7 ผังปาล์ม 1 สพป. สตูล 81 ทอง 7
8 บ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" สพป. สตูล 79 เงิน 8
9 บ้านวังประจัน สพป. สตูล 77 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 352
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านควน สพป. สตูล 84 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลสตูล สพป. สตูล 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สายเพชรศึกษา สพป. สตูล 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านช่องไทร สพป. สตูล 74 เงิน 4
5 บ้านสวนเทศ สพป. สตูล 72 เงิน 5
6 บ้านลาหงา สพป. สตูล 71 เงิน 6
7 ผังปาล์ม 1 สพป. สตูล 70 เงิน 7
8 บ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" สพป. สตูล - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 371
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเมืองสตูล สพป. สตูล 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" สพป. สตูล 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนางแก้ว สพป. สตูล 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปากบารา สพป. สตูล 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านป่าพน สพป. สตูล 77 เงิน 5
6 บ้านวังปริง สพป. สตูล 76 เงิน 6
7 บ้านเจ๊ะบิลัง สพป. สตูล 75 เงิน 7
8 อนุบาลละงู สพป. สตูล - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 103
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปากบารา สพป. สตูล 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา สพป. สตูล 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สพป. สตูล 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) สพป. สตูล 71 เงิน 4
5 บ้านท่าแลหลา สพป. สตูล 70 เงิน 5
6 บ้านวังปริง สพป. สตูล - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน