กำหนดการรายงานตัวของคณะกรรมการและนักเรียน
คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรม งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2559 สพป.สตูล (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา) กำหนดให้คณะกรรมการและนักเรียนรายงานตัวดังนี้
1. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม รายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนพร้อมรับเอกสารการแข่งขัน ก่อนเวลาการแข่งขันอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
2. นักเรียนที่เข้าแข่งขัน และครูผู้ควบคุมนักเรียน รายงานตัวต่อคณะกรรมการ ณ สถานที่แข่งขัน ก่อนเวลาแข่งขันประมาณ 30 นาที
วันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 15:10 น.