การเปลี่ยนเวลาการแข่งขัน
ด่วนที่สุด  แจ้งเปลี่ยนแปลงการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ ทุกกิจกรรมกำหนดให้จัดการแข่งขันที่โรงเรียนบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในวันที่ 14 กันยายน 2559 ทุกรายการ โดยเริ่มแข่งขันเวลา 09.00 - 12.00 น.
วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 21:17 น.