ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตูลศานติศึกษา สพป. สตูล 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านควนเก สพป. สตูล 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา สพป. สตูล 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ สพป. สตูล 63 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านควนสตอ สพป. สตูล 59 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน สพป. สตูล 58 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านขอนคลาน สพป. สตูล 57 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านตะโละใส สพป. สตูล 54 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน