ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา สพป. สตูล 85.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า สพป. สตูล 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านควนเก สพป. สตูล 73.67 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร สพป. สตูล 73.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด สพป. สตูล 70.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวควน สพป. สตูล 61.67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านลาหงา สพป. สตูล 60.67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนผังปาล์ม 3 สพป. สตูล 57.67 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน