ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 120 สพป. สตูล 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลมะนัง สพป. สตูล 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านราวปลา สพป. สตูล 66.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตันหยงโป สพป. สตูล 63.25 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านลาหงา สพป. สตูล 57.75 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนสตูลศานติศึกษา สพป. สตูล 56 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 49.35 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 สพป. สตูล - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน