ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 740
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสายเพชรศึกษา สพป. สตูล 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเกาะยวน สพป. สตูล 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 สพป. สตูล 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ สพป. สตูล 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบารายี สพป. สตูล 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสาครเหนือ สพป. สตูล 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 120 สพป. สตูล 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง สพป. สตูล 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 65 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน