ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 759
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา สพป. สตูล 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ สพป. สตูล 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 42 สพป. สตูล 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าพน สพป. สตูล 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดูสน สพป. สตูล 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลละงู สพป. สตูล 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว สพป. สตูล 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านช่องไทร สพป. สตูล 81 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน