ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา สพป. สตูล 71.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน สพป. สตูล 67.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตะโละใส สพป. สตูล 63.50 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนสตูลศานติศึกษา สพป. สตูล 62.50 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านปันจอร์ สพป. สตูล 58 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านช่องไทร สพป. สตูล 47 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ สพป. สตูล 45.50 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนอนุบาลมะนัง สพป. สตูล 43 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน