หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนตรังวิทยา อ.เมือง จ.ตรัง  
2 โรงเรียนตรังวิทยาหรือวิทยาลัยอาชีศึกษาสหตรัง อ.เมือง จ.ตรัง  
3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง  
4 โรงเรียนวัดควนวิเศษ อ.เมือง จ.ตรัง  
5 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง  
6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง  
7 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]