หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนตรังวิทยา,วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง,โรงเรียนอนุบาลตรัง วัดควนวิเศษ ทิพยรัตน์วิทยา
วิเชียรมาตุ,เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 3 ห้อง ป.5/5 24 ก.ย. 2559 08.30
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 4 ห้อง ป.5/3 24 ก.ย. 2559 08.30
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 4 ห้อง ป.5/4 24 ก.ย. 2559 08.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 3 ห้อง ป.4/3 24 ก.ย. 2559 08.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 3 ห้อง ป.4/4 , ป.4/5 24 ก.ย. 2559 08.30
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 4 ห้อง ป.5/1 24 ก.ย. 2559 08.30
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 3 ห้อง ป.4/1 24 ก.ย. 2559 08.30
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 3 ห้อง ป.4/1 24 ก.ย. 2559 08.30
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 3 ห้อง ประชุม 24 ก.ย. 2559 08.30
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 3 ห้อง ประชุม 24 ก.ย. 2559 08.30
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 6 ห้อง เวที 1 24 ก.ย. 2559 08.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 6 ห้อง เวที 2 24 ก.ย. 2559 08.30
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง 24 ก.ย. 2559
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 1 ห้อง ป.6/1 24 ก.ย. 2559 08.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 1 ห้อง ป.6/2 24 ก.ย. 2559 08.30
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 1 ห้อง ป.6/3 24 ก.ย. 2559 08.30
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง 24 ก.ย. 2559
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง 24 ก.ย. 2559
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]