หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ตรัง เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลตรัง 38 27 71.05% 7 18.42% 0 0% 4 10.53% 38
2 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 46 25 54.35% 10 21.74% 6 13.04% 5 10.87% 46
3 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 46 23 50% 11 23.91% 6 13.04% 6 13.04% 46
4 โรงเรียนบูรณะรำลึก 27 21 77.78% 3 11.11% 2 7.41% 1 3.7% 27
5 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 42 20 47.62% 15 35.71% 5 11.9% 2 4.76% 42
6 โรงเรียนวัดควนสีนวล 33 20 60.61% 7 21.21% 3 9.09% 3 9.09% 33
7 โรงเรียนวัดควนวิเศษ 36 18 50% 10 27.78% 4 11.11% 4 11.11% 36
8 โรงเรียนพรศิริกุล 23 17 73.91% 4 17.39% 2 8.7% 0 0% 23
9 โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) 22 15 68.18% 5 22.73% 1 4.55% 1 4.55% 22
10 โรงเรียนวัดธรรมาราม 25 14 56% 5 20% 4 16% 2 8% 25
11 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 16 13 81.25% 2 12.5% 1 6.25% 0 0% 16
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 21 12 60% 4 20% 0 0% 4 20% 20
13 โรงเรียนบ้านนาทะเล 33 11 33.33% 11 33.33% 8 24.24% 3 9.09% 33
14 โรงเรียนบ้านสามแยก 14 10 71.43% 4 28.57% 0 0% 0 0% 14
15 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 13 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
16 โรงเรียนวัดนานอน 26 8 32% 9 36% 4 16% 4 16% 25
17 โรงเรียนวัดไทรทอง 16 8 50% 4 25% 1 6.25% 3 18.75% 16
18 โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 15 8 53.33% 2 13.33% 5 33.33% 0 0% 15
19 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 17 8 47.06% 2 11.76% 4 23.53% 3 17.65% 17
20 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 12 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
21 โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 22 7 31.82% 10 45.45% 2 9.09% 3 13.64% 22
22 โรงเรียนบ้านหนองไทร 21 7 33.33% 10 47.62% 0 0% 4 19.05% 21
23 โรงเรียนบ้านปะเหลียน 23 7 30.43% 6 26.09% 4 17.39% 6 26.09% 23
24 โรงเรียนบ้านหินคอกควาย 15 7 46.67% 3 20% 3 20% 2 13.33% 15
25 โรงเรียนบ้านยวนโปะ 11 7 77.78% 0 0% 0 0% 2 22.22% 9
26 โรงเรียนวัดปากปรน 17 6 35.29% 7 41.18% 3 17.65% 1 5.88% 17
27 โรงเรียนวัดหนองเป็ด 19 6 31.58% 5 26.32% 4 21.05% 4 21.05% 19
28 โรงเรียนบ้านเกาะปุด 15 6 40% 4 26.67% 2 13.33% 3 20% 15
29 โรงเรียนบ้านควนปริง 13 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
30 โรงเรียนบ้านลิพัง 15 6 40% 2 13.33% 2 13.33% 5 33.33% 15
31 โรงเรียนหาดทรายทอง 11 6 60% 1 10% 3 30% 0 0% 10
32 โรงเรียนวัดนิคมประทีป 10 6 60% 0 0% 3 30% 1 10% 10
33 โรงเรียนวัดหนองสมาน 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
34 โรงเรียนบ้านทุ่งนา (เมือง) 13 5 38.46% 4 30.77% 2 15.38% 2 15.38% 13
35 โรงเรียนเทศบาล6 (วัดตันตยาภิรม) 13 5 38.46% 4 30.77% 1 7.69% 3 23.08% 13
36 โรงเรียนบ้านหนองชวด 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
37 โรงเรียนดรุโณทัย 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
38 โรงเรียนบ้านปากปรน 15 5 33.33% 3 20% 3 20% 4 26.67% 15
39 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
40 โรงเรียนบ้านควนยาง 13 5 38.46% 3 23.08% 0 0% 5 38.46% 13
41 โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
42 โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 11 5 50% 1 10% 1 10% 3 30% 10
43 โรงเรียนเทศบาล3 (บ้านนาตาล่วง) 9 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
44 โรงเรียนบ้านควนยวน 15 4 26.67% 7 46.67% 1 6.67% 3 20% 15
45 โรงเรียนบ้านนายายหม่อม 15 4 26.67% 6 40% 2 13.33% 3 20% 15
46 โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ 12 4 33.33% 5 41.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
47 โรงเรียนบ้านบางยาง 10 4 40% 5 50% 0 0% 1 10% 10
48 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 11 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
49 โรงเรียนทิพย์รัตน์วิทยา 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
50 โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 12 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 3 25% 12
51 โรงเรียนบ้านลำพิกุล 11 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 11
52 โรงเรียนบ้านแหลมสอม 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
53 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
54 โรงเรียนบ้านนานิน 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
55 โรงเรียนวัดแจ้ง 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
56 โรงเรียนวัดอัมพวัน 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
57 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
61 โรงเรียนโพธิ์วิเชียรชัย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
62 โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 22 3 13.64% 12 54.55% 5 22.73% 2 9.09% 22
63 โรงเรียนบ้านลำแคลง 13 3 23.08% 7 53.85% 2 15.38% 1 7.69% 13
64 โรงเรียนบ้านไทรงาม 14 3 21.43% 6 42.86% 3 21.43% 2 14.29% 14
65 โรงเรียนบ้านไร่หลวง 10 3 30% 5 50% 1 10% 1 10% 10
66 โรงเรียนบ้านช่อง 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
67 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 12 3 25% 3 25% 2 16.67% 4 33.33% 12
68 โรงเรียนเทศบาล7 (วัดประสิทธิชัย) 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
69 โรงเรียนหาดสำราญ 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
70 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ 11 3 27.27% 2 18.18% 5 45.45% 1 9.09% 11
72 โรงเรียนบ้านท่าบันได 10 3 30% 2 20% 4 40% 1 10% 10
73 โรงเรียนบ้านยูงงาม 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
74 โรงเรียนบ้านคลองลำปริง 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
75 โรงเรียนบ้านวังศิลา 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
76 โรงเรียนทุ่งรวงทอง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
77 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
79 โรงเรียนบ้านนาป้อ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านตะเสะ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
81 โรงเรียนบ้านท่าเทศ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
82 โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านห้วยไทร 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 16 2 12.5% 7 43.75% 5 31.25% 2 12.5% 16
85 โรงเรียนบ้านไร่พรุ 12 2 16.67% 7 58.33% 3 25% 0 0% 12
86 โรงเรียนบ้านบางด้วน 12 2 16.67% 5 41.67% 1 8.33% 4 33.33% 12
87 โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย 8 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
88 โรงเรียนเทศบาล5 (วัดควนขัน) 7 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
89 โรงเรียนทุ่งไทรทอง 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
90 โรงเรียนบ้านโคกทราย 15 2 13.33% 3 20% 6 40% 4 26.67% 15
91 โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
92 โรงเรียนบ้านบกหัก 8 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
93 โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
94 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านทุ่งกอ 10 2 20% 2 20% 2 20% 4 40% 10
96 โรงเรียนบ้านในควน 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
97 โรงเรียนบ้านสุโสะ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนหนองผักฉีด 7 2 28.57% 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 7
99 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
100 โรงเรียนบ้านแหลม 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
102 โรงเรียนไทรงาม 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
103 โรงเรียนเมธาวิทยา่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านทอนหาน 7 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 3 42.86% 7
105 โรงเรียนบ้านหนองยวน 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านหาดเลา 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
107 โรงเรียนวัดโพธาราม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
108 โรงเรียนวัดโหละคล้า 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
110 โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
111 โรงเรียนอัมพวันวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ 8 1 12.5% 5 62.5% 2 25% 0 0% 8
113 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 9 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 9
114 โรงเรียนวัดมงคลสถาน 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
115 โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
116 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ 7 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 7
117 โรงเรียนวัดจอมไตร 8 1 12.5% 2 25% 2 25% 3 37.5% 8
118 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
119 โรงเรียนวัดน้ำผุด 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
120 โรงเรียนเทศบาล 4(วัดมัชฌิมภูมิ) 7 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 7
121 โรงเรียนบ้านทอนพลา 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
122 โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
123 โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
124 โรงเรียนบ้านปากไพ 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
125 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
126 โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนวัดโคกพิกุล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 4 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
130 โรงเรียนบ้านด่าน 4 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
131 โรงเรียนบ้านเขาติง 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
132 โรงเรียนวัดท่าพญา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนวัดนางประหลาด 11 0 0% 4 36.36% 5 45.45% 2 18.18% 11
135 โรงเรียนบ้านบ้าหวี 7 0 0% 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 7
136 โรงเรียนบ้านโคกรัก 5 0 0% 4 80% 0 0% 1 20% 5
137 โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา 7 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 7
138 โรงเรียนบ้านนาโตง 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
139 โรงเรียนบ้านปากห้วย 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
140 โรงเรียนบ้านคลองขุด 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านกลางนา 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
143 โรงเรียนบ้านหัวควน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนวัดควนวิไล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนเทศบาล2 (วัดกะพังสุรินทร์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 4 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
148 โรงเรียนวัดไทรงาม 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านเขาหลัก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
151 โรงเรียน ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]