สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลตรัง 27 7 0 4 34
2 บ้านคลองเต็ง 25 10 6 5 41
3 บ้านย่านตาขาว 23 11 6 6 40
4 บูรณะรำลึก 21 3 2 1 26
5 บ้านควนสวรรค์ 20 15 5 2 40
6 วัดควนสีนวล 20 7 3 3 30
7 วัดควนวิเศษ 18 10 4 4 32
8 พรศิริกุล 17 4 2 0 23
9 เทศบาล1 (สังขวิทย์) 15 5 1 1 21
10 วัดธรรมาราม 14 5 4 2 23
11 บ้านห้วยลึก 13 2 1 0 16
12 ไทยรัฐวิทยา 39 12 4 0 4 16
13 บ้านนาทะเล 11 11 8 3 30
14 บ้านสามแยก 10 4 0 0 14
15 บ้านเขาไม้แก้ว 9 4 0 0 13
16 วัดนานอน 8 9 4 4 21
17 วัดไทรทอง 8 4 1 3 13
18 บ้านทุ่งเกาะญวน 8 2 5 0 15
19 บ้านทุ่งมะขามป้อม 8 2 4 3 14
20 บ้านหนองเจ็ดบาท 8 2 1 0 11
21 บ้านทุ่งค่าย 7 10 2 3 19
22 บ้านหนองไทร 7 10 0 4 17
23 บ้านปะเหลียน 7 6 4 6 17
24 บ้านหินคอกควาย 7 3 3 2 13
25 บ้านยวนโปะ 7 0 0 2 7
26 วัดปากปรน 6 7 3 1 16
27 วัดหนองเป็ด 6 5 4 4 15
28 บ้านเกาะปุด 6 4 2 3 12
29 บ้านควนปริง 6 4 1 2 11
30 บ้านลิพัง 6 2 2 5 10
31 หาดทรายทอง 6 1 3 0 10
32 วัดนิคมประทีป 6 0 3 1 9
33 วัดหนองสมาน 6 0 0 1 6
34 บ้านทุ่งนา (เมือง) 5 4 2 2 11
35 เทศบาล6 (วัดตันตยาภิรม) 5 4 1 3 10
36 บ้านหนองชวด 5 4 1 0 10
37 ดรุโณทัย 5 4 0 0 9
38 บ้านปากปรน 5 3 3 4 11
39 บ้านหนองหว้า 5 3 2 1 10
40 บ้านควนยาง 5 3 0 5 8
41 บ้านลำปลอกเหนือ 5 2 2 1 9
42 วัดเชี่ยวชาญกิจ 5 1 1 3 7
43 เทศบาล3 (บ้านนาตาล่วง) 5 1 1 2 7
44 บ้านควนยวน 4 7 1 3 12
45 บ้านนายายหม่อม 4 6 2 3 12
46 บ้านควนไม้ดำ 4 5 2 1 11
47 บ้านบางยาง 4 5 0 1 9
48 บ้านทุ่งยาว 4 4 2 1 10
49 ทิพย์รัตน์วิทยา 4 3 0 1 7
50 บ้านหนองยายแม็ม 4 2 3 3 9
51 บ้านลำพิกุล 4 2 3 2 9
52 บ้านแหลมสอม 4 2 2 0 8
53 บ้านห้วยม่วง 4 2 1 1 7
54 บ้านนานิน 4 2 0 1 6
55 วัดแจ้ง 4 2 0 1 6
56 วัดอัมพวัน 4 1 1 0 6
57 บ้านห้วยด้วน 4 1 0 0 5
58 บ้านท่าข้าม 4 1 0 0 5
59 มิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) 4 1 0 0 5
60 วัดเกาะมะม่วง 4 0 1 1 5
61 โพธิ์วิเชียรชัย 4 0 0 0 4
62 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 3 12 5 2 20
63 บ้านลำแคลง 3 7 2 1 12
64 บ้านไทรงาม 3 6 3 2 12
65 บ้านไร่หลวง 3 5 1 1 9
66 บ้านช่อง 3 4 0 0 7
67 ปัญญาวิทย์ 3 3 2 4 8
68 เทศบาล7 (วัดประสิทธิชัย) 3 3 2 1 8
69 หาดสำราญ 3 3 1 0 7
70 บ้านควนสระแก้ว 3 3 0 0 6
71 บ้านโพรงจระเข้ 3 2 5 1 10
72 บ้านท่าบันได 3 2 4 1 9
73 บ้านยูงงาม 3 2 2 1 7
74 บ้านวังศิลา 3 2 1 1 6
75 บ้านคลองลำปริง 3 2 1 1 6
76 ทุ่งรวงทอง 3 2 1 0 6
77 ตรังคริสเตียนศึกษา 3 2 0 0 5
78 บ้านทุ่งหนองแห้ง 3 1 2 2 6
79 บ้านนาป้อ 3 1 1 0 5
80 บ้านตะเสะ 3 1 0 1 4
81 บ้านท่าเทศ 3 1 0 1 4
82 ทับเที่ยงฮั่วเฉียว 3 0 0 0 3
83 บ้านห้วยไทร 3 0 0 0 3
84 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 2 7 5 2 14
85 บ้านไร่พรุ 2 7 3 0 12
86 บ้านบางด้วน 2 5 1 4 8
87 บ้านทุ่งส้มป่อย 2 5 1 0 8
88 เทศบาล5 (วัดควนขัน) 2 5 0 0 7
89 ทุ่งไทรทอง 2 4 0 0 6
90 บ้านโคกทราย 2 3 6 4 11
91 บ้านโคกชะแง้ 2 3 2 0 7
92 บ้านบกหัก 2 3 0 2 5
93 บ้านหนองโต๊ะ 2 3 0 2 5
94 บ้านหนองชุมแสง 2 3 0 0 5
95 บ้านทุ่งกอ 2 2 2 4 6
96 บ้านในควน 2 2 2 1 6
97 บ้านสุโสะ 2 2 0 0 4
98 หนองผักฉีด 2 1 4 0 7
99 วัดศรีสุวรรณาราม 2 1 3 0 6
100 บ้านแหลม 2 1 1 0 4
101 บ้านคลองปะเหลียน 2 1 1 0 4
102 ไทรงาม 2 1 0 1 3
103 เมธาวิทยา่ 2 1 0 0 3
104 บ้านทอนหาน 2 0 2 3 4
105 บ้านหาดเลา 2 0 2 0 4
106 บ้านหนองยวน 2 0 2 0 4
107 วัดโหละคล้า 2 0 1 0 3
108 วัดโพธาราม 2 0 1 0 3
109 บ้านคลองทรายขาว 2 0 0 1 2
110 บ้านควนโพธิ์ 2 0 0 1 2
111 อัมพวันวิทยา 2 0 0 0 2
112 บ้านห้วยเร็จ 1 5 2 0 8
113 บ้านนาทุ่ง 1 4 2 2 7
114 วัดมงคลสถาน 1 4 1 0 6
115 วัดไพรสณฑ์ 1 3 1 0 5
116 วัดขุนสิทธิ์ 1 3 0 3 4
117 วัดจอมไตร 1 2 2 3 5
118 บ้านท่าคลอง 1 2 1 1 4
119 วัดน้ำผุด 1 2 1 1 4
120 เทศบาล 4(วัดมัชฌิมภูมิ) 1 1 4 1 6
121 บ้านหยงสตาร์ 1 1 1 1 3
122 บ้านทอนพลา 1 1 1 1 3
123 ปิยบุตรศึกษากร 1 1 1 0 3
124 บ้านปากไพ 1 1 0 2 2
125 บ้านป่าแก่ 1 1 0 1 2
126 วัดทุ่งหินผุด 1 1 0 0 2
127 วัดโคกพิกุล 1 1 0 0 2
128 อิสมาอีลียะห์มูลนิธิ 1 1 0 0 2
129 บ้านด่าน 1 0 0 3 1
130 บ้านควนเคี่ยม 1 0 0 3 1
131 บ้านเขาติง 1 0 0 2 1
132 วัดท่าพญา 1 0 0 0 1
133 บ้านควนอินทนินงาม 1 0 0 0 1
134 วัดนางประหลาด 0 4 5 2 9
135 บ้านบ้าหวี 0 4 3 0 7
136 บ้านโคกรัก 0 4 0 1 4
137 วัดควนนิมิตศิลา 0 3 2 2 5
138 บ้านนาโตง 0 2 2 1 4
139 บ้านปากห้วย 0 2 0 2 2
140 บ้านคลองขุด 0 2 0 0 2
141 บ้านทุ่งปาหนัน 0 2 0 0 2
142 บ้านกลางนา 0 1 3 0 4
143 บ้านหัวควน 0 1 0 0 1
144 วัดควนวิไล 0 1 0 0 1
145 วัดนิกรรังสฤษฎ์ 0 1 0 0 1
146 เทศบาล2 (วัดกะพังสุรินทร์) 0 1 0 0 1
147 บ้านทุ่งศาลา 0 0 3 1 3
148 วัดไทรงาม 0 0 2 0 2
149 บ้านหนองเรี้ย 0 0 1 0 1
150 บ้านเขาหลัก 0 0 1 0 1
151 ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง 0 0 0 0 0
รวม 644 434 226 197 1,501