สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลตรัง 27 7 0 4 34
2 บ้านคลองเต็ง 25 10 6 5 41
3 บ้านย่านตาขาว 23 11 6 6 40
4 บูรณะรำลึก 21 3 2 1 26
5 บ้านควนสวรรค์ 20 12 5 2 37
6 วัดควนสีนวล 20 7 3 3 30
7 วัดควนวิเศษ 18 9 3 4 30
8 พรศิริกุล 17 4 2 0 23
9 เทศบาล1 (สังขวิทย์) 15 5 1 1 21
10 วัดธรรมาราม 12 4 4 2 20
11 ไทยรัฐวิทยา 39 12 4 0 4 16
12 บ้านนาทะเล 11 11 8 3 30
13 บ้านห้วยลึก 11 2 1 0 14
14 บ้านเขาไม้แก้ว 9 4 0 0 13
15 วัดนานอน 8 9 4 4 21
16 บ้านทุ่งเกาะญวน 8 2 5 0 15
17 บ้านทุ่งมะขามป้อม 8 2 4 3 14
18 บ้านทุ่งค่าย 7 10 2 3 19
19 บ้านปะเหลียน 7 6 4 6 17
20 บ้านสามแยก 7 4 0 0 11
21 บ้านหินคอกควาย 7 3 3 2 13
22 บ้านยวนโปะ 7 0 0 2 7
23 บ้านหนองไทร 6 8 0 4 14
24 วัดปากปรน 6 7 3 1 16
25 วัดหนองเป็ด 6 5 4 4 15
26 บ้านควนปริง 6 4 1 2 11
27 วัดนิคมประทีป 6 0 3 1 9
28 บ้านทุ่งนา (เมือง) 5 4 2 2 11
29 เทศบาล6 (วัดตันตยาภิรม) 5 4 1 3 10
30 บ้านเกาะปุด 5 4 1 3 10
31 บ้านหนองชวด 5 4 1 0 10
32 ดรุโณทัย 5 4 0 0 9
33 บ้านควนยาง 5 3 0 5 8
34 บ้านลำปลอกเหนือ 5 2 2 1 9
35 วัดเชี่ยวชาญกิจ 5 1 1 3 7
36 เทศบาล3 (บ้านนาตาล่วง) 5 1 1 2 7
37 บ้านควนไม้ดำ 4 5 2 1 11
38 บ้านบางยาง 4 5 0 1 9
39 บ้านทุ่งยาว 4 4 2 1 10
40 วัดไทรทอง 4 4 1 3 9
41 บ้านปากปรน 4 3 3 4 10
42 ทิพย์รัตน์วิทยา 4 3 0 1 7
43 บ้านหนองยายแม็ม 4 2 3 3 9
44 บ้านลำพิกุล 4 2 3 2 9
45 บ้านลิพัง 4 2 1 5 7
46 บ้านห้วยม่วง 4 2 1 1 7
47 บ้านหนองหว้า 4 2 1 1 7
48 หาดทรายทอง 4 1 3 0 8
49 บ้านหนองเจ็ดบาท 4 1 1 0 6
50 บ้านห้วยด้วน 4 1 0 0 5
51 วัดเกาะมะม่วง 4 0 1 1 5
52 วัดหนองสมาน 4 0 0 1 4
53 โพธิ์วิเชียรชัย 4 0 0 0 4
54 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 3 12 5 2 20
55 บ้านลำแคลง 3 7 2 1 12
56 บ้านควนยวน 3 7 1 3 11
57 บ้านไทรงาม 3 6 3 2 12
58 บ้านช่อง 3 4 0 0 7
59 ปัญญาวิทย์ 3 3 2 4 8
60 เทศบาล7 (วัดประสิทธิชัย) 3 3 2 1 8
61 บ้านยูงงาม 3 2 2 1 7
62 บ้านวังศิลา 3 2 1 1 6
63 บ้านคลองลำปริง 3 2 1 1 6
64 บ้านแหลมสอม 3 2 1 0 6
65 ทุ่งรวงทอง 3 2 1 0 6
66 วัดแจ้ง 3 2 0 1 5
67 ตรังคริสเตียนศึกษา 3 2 0 0 5
68 บ้านนาป้อ 3 1 1 0 5
69 วัดอัมพวัน 3 1 1 0 5
70 บ้านตะเสะ 3 1 0 1 4
71 บ้านท่าเทศ 3 1 0 1 4
72 ทับเที่ยงฮั่วเฉียว 3 0 0 0 3
73 มิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) 3 0 0 0 3
74 บ้านห้วยไทร 3 0 0 0 3
75 บ้านไร่พรุ 2 7 3 0 12
76 บ้านนายายหม่อม 2 5 2 3 9
77 บ้านบางด้วน 2 5 1 4 8
78 บ้านทุ่งส้มป่อย 2 5 1 0 8
79 เทศบาล5 (วัดควนขัน) 2 5 0 0 7
80 ทุ่งไทรทอง 2 4 0 0 6
81 บ้านโคกทราย 2 3 6 4 11
82 หาดสำราญ 2 3 1 0 6
83 บ้านหนองโต๊ะ 2 3 0 2 5
84 บ้านหนองชุมแสง 2 3 0 0 5
85 บ้านในควน 2 2 2 1 6
86 บ้านนานิน 2 2 0 1 4
87 บ้านสุโสะ 2 2 0 0 4
88 บ้านท่าบันได 2 1 4 1 7
89 หนองผักฉีด 2 1 4 0 7
90 วัดศรีสุวรรณาราม 2 1 3 0 6
91 บ้านทุ่งหนองแห้ง 2 1 2 2 5
92 ไทรงาม 2 1 0 1 3
93 บ้านท่าข้าม 2 1 0 0 3
94 เมธาวิทยา่ 2 1 0 0 3
95 บ้านหาดเลา 2 0 2 0 4
96 บ้านหนองยวน 2 0 2 0 4
97 วัดโหละคล้า 2 0 1 0 3
98 วัดโพธาราม 2 0 1 0 3
99 บ้านคลองทรายขาว 2 0 0 1 2
100 บ้านควนโพธิ์ 2 0 0 1 2
101 อัมพวันวิทยา 2 0 0 0 2
102 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 6 5 2 12
103 บ้านห้วยเร็จ 1 5 2 0 8
104 บ้านนาทุ่ง 1 4 2 2 7
105 วัดมงคลสถาน 1 4 1 0 6
106 บ้านไร่หลวง 1 4 0 1 5
107 วัดไพรสณฑ์ 1 3 1 0 5
108 วัดขุนสิทธิ์ 1 3 0 3 4
109 บ้านโพรงจระเข้ 1 2 4 1 7
110 วัดจอมไตร 1 2 1 3 4
111 วัดน้ำผุด 1 2 1 1 4
112 บ้านบกหัก 1 2 0 2 3
113 บ้านท่าคลอง 1 2 0 1 3
114 เทศบาล 4(วัดมัชฌิมภูมิ) 1 1 4 1 6
115 บ้านทุ่งกอ 1 1 1 4 3
116 บ้านหยงสตาร์ 1 1 1 1 3
117 บ้านทอนพลา 1 1 1 1 3
118 ปิยบุตรศึกษากร 1 1 1 0 3
119 บ้านแหลม 1 1 1 0 3
120 บ้านคลองปะเหลียน 1 1 1 0 3
121 บ้านปากไพ 1 1 0 2 2
122 บ้านป่าแก่ 1 1 0 1 2
123 วัดทุ่งหินผุด 1 1 0 0 2
124 วัดโคกพิกุล 1 1 0 0 2
125 อิสมาอีลียะห์มูลนิธิ 1 1 0 0 2
126 บ้านทอนหาน 1 0 1 3 2
127 บ้านด่าน 1 0 0 3 1
128 บ้านควนเคี่ยม 1 0 0 3 1
129 วัดท่าพญา 1 0 0 0 1
130 บ้านควนอินทนินงาม 1 0 0 0 1
131 วัดนางประหลาด 0 4 5 2 9
132 บ้านบ้าหวี 0 4 3 0 7
133 บ้านโคกรัก 0 4 0 1 4
134 วัดควนนิมิตศิลา 0 3 2 2 5
135 บ้านนาโตง 0 2 2 1 4
136 บ้านโคกชะแง้ 0 2 2 0 4
137 บ้านปากห้วย 0 2 0 2 2
138 บ้านคลองขุด 0 2 0 0 2
139 บ้านทุ่งปาหนัน 0 2 0 0 2
140 บ้านกลางนา 0 1 3 0 4
141 บ้านหัวควน 0 1 0 0 1
142 วัดควนวิไล 0 1 0 0 1
143 วัดนิกรรังสฤษฎ์ 0 1 0 0 1
144 เทศบาล2 (วัดกะพังสุรินทร์) 0 1 0 0 1
145 บ้านทุ่งศาลา 0 0 3 1 3
146 วัดไทรงาม 0 0 2 0 2
147 บ้านหนองเรี้ย 0 0 1 0 1
148 บ้านเขาหลัก 0 0 1 0 1
149 บ้านเขาติง 0 0 0 2 0
150 ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง 0 0 0 0 0
รวม 589 414 215 197 1,415