สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านคลองเต็ง 12 4 4 20 25 10 6 5 41
2 วัดควนสีนวล 11 5 5 21 20 7 3 3 30
3 พรศิริกุล 11 2 2 15 17 4 2 0 23
4 เทศบาล1 (สังขวิทย์) 9 5 1 15 15 5 1 1 21
5 วัดธรรมาราม 8 6 3 17 14 5 4 2 23
6 บ้านควนสวรรค์ 7 11 3 21 20 15 5 2 40
7 อนุบาลตรัง 7 6 4 17 27 7 0 4 34
8 บ้านย่านตาขาว 7 4 11 22 23 11 6 6 40
9 บูรณะรำลึก 6 7 7 20 21 3 2 1 26
10 วัดควนวิเศษ 6 6 3 15 18 10 4 4 32
11 บ้านนาทะเล 6 3 3 12 11 11 8 3 30
12 บ้านยวนโปะ 6 0 0 6 7 0 0 2 7
13 วัดนานอน 5 2 2 9 8 9 4 4 21
14 วัดเชี่ยวชาญกิจ 5 0 1 6 5 1 1 3 7
15 บ้านสามแยก 4 1 0 5 10 4 0 0 14
16 ไทยรัฐวิทยา 39 3 7 3 13 12 4 0 4 16
17 วัดหนองสมาน 3 2 1 6 6 0 0 1 6
18 บ้านทุ่งเกาะญวน 3 2 0 5 8 2 5 0 15
19 บ้านควนปริง 3 1 2 6 6 4 1 2 11
20 บ้านลิพัง 3 1 1 5 6 2 2 5 10
21 หาดทรายทอง 3 1 0 4 6 1 3 0 10
22 โพธิ์วิเชียรชัย 3 1 0 4 4 0 0 0 4
23 บ้านนานิน 3 0 0 3 4 2 0 1 6
24 บ้านทุ่งหนองแห้ง 3 0 0 3 3 1 2 2 6
25 บ้านควนสระแก้ว 2 2 1 5 3 3 0 0 6
26 บ้านหนองเจ็ดบาท 2 2 0 4 8 2 1 0 11
27 บ้านลำพิกุล 2 2 0 4 4 2 3 2 9
28 บ้านห้วยด้วน 2 2 0 4 4 1 0 0 5
29 เทศบาล3 (บ้านนาตาล่วง) 2 1 1 4 5 1 1 2 7
30 บ้านโคกชะแง้ 2 1 0 3 2 3 2 0 7
31 บ้านหินคอกควาย 2 0 3 5 7 3 3 2 13
32 บ้านท่าข้าม 2 0 1 3 4 1 0 0 5
33 บ้านไทรงาม 2 0 1 3 3 6 3 2 12
34 บ้านบางยาง 2 0 0 2 4 5 0 1 9
35 บ้านห้วยม่วง 2 0 0 2 4 2 1 1 7
36 ไทรงาม 2 0 0 2 2 1 0 1 3
37 บ้านห้วยลึก 1 3 3 7 13 2 1 0 16
38 ดรุโณทัย 1 3 1 5 5 4 0 0 9
39 บ้านหนองชวด 1 3 0 4 5 4 1 0 10
40 วัดไทรทอง 1 2 1 4 8 4 1 3 13
41 บ้านทุ่งค่าย 1 2 0 3 7 10 2 3 19
42 มิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) 1 2 0 3 4 1 0 0 5
43 ปัญญาวิทย์ 1 1 3 5 3 3 2 4 8
44 บ้านปากปรน 1 1 1 3 5 3 3 4 11
45 ตรังคริสเตียนศึกษา 1 1 1 3 3 2 0 0 5
46 วัดแจ้ง 1 1 0 2 4 2 0 1 6
47 บ้านนาป้อ 1 1 0 2 3 1 1 0 5
48 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 1 0 2 2 7 5 2 14
49 บ้านทอนหาน 1 1 0 2 2 0 2 3 4
50 วัดหนองเป็ด 1 0 3 4 6 5 4 4 15
51 บ้านทุ่งส้มป่อย 1 0 2 3 2 5 1 0 8
52 ทิพย์รัตน์วิทยา 1 0 1 2 4 3 0 1 7
53 บ้านโพรงจระเข้ 1 0 1 2 3 2 5 1 10
54 บ้านท่าบันได 1 0 1 2 3 2 4 1 9
55 เทศบาล5 (วัดควนขัน) 1 0 1 2 2 5 0 0 7
56 บ้านในควน 1 0 1 2 2 2 2 1 6
57 บ้านคลองทรายขาว 1 0 1 2 2 0 0 1 2
58 บ้านควนยาง 1 0 0 1 5 3 0 5 8
59 วัดเกาะมะม่วง 1 0 0 1 4 0 1 1 5
60 ทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 0 0 1 3 0 0 0 3
61 บ้านแหลม 1 0 0 1 2 1 1 0 4
62 บ้านหาดเลา 1 0 0 1 2 0 2 0 4
63 วัดโหละคล้า 1 0 0 1 2 0 1 0 3
64 อัมพวันวิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
65 บ้านหยงสตาร์ 1 0 0 1 1 1 1 1 3
66 บ้านด่าน 1 0 0 1 1 0 0 3 1
67 วัดท่าพญา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 0 3 2 5 3 12 5 2 20
69 บ้านเขาไม้แก้ว 0 3 1 4 9 4 0 0 13
70 เทศบาล6 (วัดตันตยาภิรม) 0 3 1 4 5 4 1 3 10
71 บ้านปะเหลียน 0 2 2 4 7 6 4 6 17
72 บ้านเกาะปุด 0 2 2 4 6 4 2 3 12
73 บ้านหนองหว้า 0 2 1 3 5 3 2 1 10
74 บ้านหนองไทร 0 2 0 2 7 10 0 4 17
75 บ้านทุ่งยาว 0 2 0 2 4 4 2 1 10
76 ปิยบุตรศึกษากร 0 2 0 2 1 1 1 0 3
77 บ้านลำแคลง 0 1 4 5 3 7 2 1 12
78 วัดปากปรน 0 1 3 4 6 7 3 1 16
79 บ้านทุ่งมะขามป้อม 0 1 2 3 8 2 4 3 14
80 บ้านควนไม้ดำ 0 1 1 2 4 5 2 1 11
81 บ้านแหลมสอม 0 1 1 2 4 2 2 0 8
82 หาดสำราญ 0 1 1 2 3 3 1 0 7
83 บ้านห้วยไทร 0 1 1 2 3 0 0 0 3
84 วัดโพธาราม 0 1 1 2 2 0 1 0 3
85 บ้านทุ่งนา (เมือง) 0 1 0 1 5 4 2 2 11
86 บ้านนายายหม่อม 0 1 0 1 4 6 2 3 12
87 เทศบาล7 (วัดประสิทธิชัย) 0 1 0 1 3 3 2 1 8
88 บ้านวังศิลา 0 1 0 1 3 2 1 1 6
89 บ้านบกหัก 0 1 0 1 2 3 0 2 5
90 หนองผักฉีด 0 1 0 1 2 1 4 0 7
91 บ้านคลองปะเหลียน 0 1 0 1 2 1 1 0 4
92 วัดไพรสณฑ์ 0 1 0 1 1 3 1 0 5
93 บ้านทอนพลา 0 1 0 1 1 1 1 1 3
94 วัดทุ่งหินผุด 0 1 0 1 1 1 0 0 2
95 บ้านควนเคี่ยม 0 1 0 1 1 0 0 3 1
96 วัดนิคมประทีป 0 0 3 3 6 0 3 1 9
97 วัดอัมพวัน 0 0 3 3 4 1 1 0 6
98 บ้านไร่หลวง 0 0 2 2 3 5 1 1 9
99 บ้านช่อง 0 0 2 2 3 4 0 0 7
100 ทุ่งรวงทอง 0 0 2 2 3 2 1 0 6
101 บ้านควนยวน 0 0 1 1 4 7 1 3 12
102 บ้านหนองยายแม็ม 0 0 1 1 4 2 3 3 9
103 บ้านยูงงาม 0 0 1 1 3 2 2 1 7
104 บ้านไร่พรุ 0 0 1 1 2 7 3 0 12
105 บ้านหนองโต๊ะ 0 0 1 1 2 3 0 2 5
106 บ้านหนองชุมแสง 0 0 1 1 2 3 0 0 5
107 บ้านสุโสะ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
108 เมธาวิทยา่ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
109 บ้านห้วยเร็จ 0 0 1 1 1 5 2 0 8
110 บ้านลำปลอกเหนือ 0 0 0 0 5 2 2 1 9
111 บ้านคลองลำปริง 0 0 0 0 3 2 1 1 6
112 บ้านตะเสะ 0 0 0 0 3 1 0 1 4
113 บ้านท่าเทศ 0 0 0 0 3 1 0 1 4
114 บ้านบางด้วน 0 0 0 0 2 5 1 4 8
115 ทุ่งไทรทอง 0 0 0 0 2 4 0 0 6
116 บ้านโคกทราย 0 0 0 0 2 3 6 4 11
117 บ้านทุ่งกอ 0 0 0 0 2 2 2 4 6
118 วัดศรีสุวรรณาราม 0 0 0 0 2 1 3 0 6
119 บ้านหนองยวน 0 0 0 0 2 0 2 0 4
120 บ้านควนโพธิ์ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
121 บ้านนาทุ่ง 0 0 0 0 1 4 2 2 7
122 วัดมงคลสถาน 0 0 0 0 1 4 1 0 6
123 วัดขุนสิทธิ์ 0 0 0 0 1 3 0 3 4
124 วัดจอมไตร 0 0 0 0 1 2 2 3 5
125 บ้านท่าคลอง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
126 วัดน้ำผุด 0 0 0 0 1 2 1 1 4
127 เทศบาล 4(วัดมัชฌิมภูมิ) 0 0 0 0 1 1 4 1 6
128 บ้านปากไพ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
129 บ้านป่าแก่ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
130 วัดโคกพิกุล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
131 อิสมาอีลียะห์มูลนิธิ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
132 บ้านเขาติง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
133 บ้านควนอินทนินงาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 วัดนางประหลาด 0 0 0 0 0 4 5 2 9
135 บ้านบ้าหวี 0 0 0 0 0 4 3 0 7
136 บ้านโคกรัก 0 0 0 0 0 4 0 1 4
137 วัดควนนิมิตศิลา 0 0 0 0 0 3 2 2 5
138 บ้านนาโตง 0 0 0 0 0 2 2 1 4
139 บ้านปากห้วย 0 0 0 0 0 2 0 2 2
140 บ้านคลองขุด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
141 บ้านทุ่งปาหนัน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
142 บ้านกลางนา 0 0 0 0 0 1 3 0 4
143 บ้านหัวควน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 วัดควนวิไล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 วัดนิกรรังสฤษฎ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 เทศบาล2 (วัดกะพังสุรินทร์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 บ้านทุ่งศาลา 0 0 0 0 0 0 3 1 3
148 วัดไทรงาม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
149 บ้านหนองเรี้ย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
150 บ้านเขาหลัก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
151 ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 192 149 128 469 644 434 226 197 1,304