สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านคลองเต็ง 12 4 4 20 25 10 6 5 41
2 วัดควนสีนวล 11 5 5 21 20 7 3 3 30
3 พรศิริกุล 11 2 2 15 17 4 2 0 23
4 เทศบาล1 (สังขวิทย์) 9 5 1 15 15 5 1 1 21
5 บ้านควนสวรรค์ 7 10 2 19 20 12 5 2 37
6 อนุบาลตรัง 7 6 4 17 27 7 0 4 34
7 บ้านย่านตาขาว 7 4 11 22 23 11 6 6 40
8 บูรณะรำลึก 6 7 7 20 21 3 2 1 26
9 วัดควนวิเศษ 6 6 1 13 18 9 3 4 30
10 วัดธรรมาราม 6 5 3 14 12 4 4 2 20
11 บ้านนาทะเล 6 3 3 12 11 11 8 3 30
12 บ้านยวนโปะ 6 0 0 6 7 0 0 2 7
13 วัดนานอน 5 2 2 9 8 9 4 4 21
14 วัดเชี่ยวชาญกิจ 5 0 1 6 5 1 1 3 7
15 ไทยรัฐวิทยา 39 3 7 3 13 12 4 0 4 16
16 บ้านทุ่งเกาะญวน 3 2 0 5 8 2 5 0 15
17 บ้านควนปริง 3 1 2 6 6 4 1 2 11
18 โพธิ์วิเชียรชัย 3 1 0 4 4 0 0 0 4
19 บ้านลำพิกุล 2 2 0 4 4 2 3 2 9
20 บ้านห้วยด้วน 2 2 0 4 4 1 0 0 5
21 เทศบาล3 (บ้านนาตาล่วง) 2 1 1 4 5 1 1 2 7
22 บ้านหินคอกควาย 2 0 3 5 7 3 3 2 13
23 บ้านไทรงาม 2 0 1 3 3 6 3 2 12
24 บ้านบางยาง 2 0 0 2 4 5 0 1 9
25 บ้านห้วยม่วง 2 0 0 2 4 2 1 1 7
26 บ้านทุ่งหนองแห้ง 2 0 0 2 2 1 2 2 5
27 ไทรงาม 2 0 0 2 2 1 0 1 3
28 ดรุโณทัย 1 3 1 5 5 4 0 0 9
29 บ้านหนองชวด 1 3 0 4 5 4 1 0 10
30 วัดหนองสมาน 1 2 1 4 4 0 0 1 4
31 บ้านทุ่งค่าย 1 2 0 3 7 10 2 3 19
32 ปัญญาวิทย์ 1 1 3 5 3 3 2 4 8
33 บ้านปากปรน 1 1 1 3 4 3 3 4 10
34 ตรังคริสเตียนศึกษา 1 1 1 3 3 2 0 0 5
35 บ้านสามแยก 1 1 0 2 7 4 0 0 11
36 บ้านลิพัง 1 1 0 2 4 2 1 5 7
37 หาดทรายทอง 1 1 0 2 4 1 3 0 8
38 บ้านนาป้อ 1 1 0 2 3 1 1 0 5
39 วัดหนองเป็ด 1 0 3 4 6 5 4 4 15
40 บ้านทุ่งส้มป่อย 1 0 2 3 2 5 1 0 8
41 ทิพย์รัตน์วิทยา 1 0 1 2 4 3 0 1 7
42 เทศบาล5 (วัดควนขัน) 1 0 1 2 2 5 0 0 7
43 บ้านในควน 1 0 1 2 2 2 2 1 6
44 บ้านท่าบันได 1 0 1 2 2 1 4 1 7
45 บ้านคลองทรายขาว 1 0 1 2 2 0 0 1 2
46 บ้านควนยาง 1 0 0 1 5 3 0 5 8
47 วัดเกาะมะม่วง 1 0 0 1 4 0 1 1 5
48 ทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 0 0 1 3 0 0 0 3
49 มิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) 1 0 0 1 3 0 0 0 3
50 บ้านนานิน 1 0 0 1 2 2 0 1 4
51 บ้านหาดเลา 1 0 0 1 2 0 2 0 4
52 วัดโหละคล้า 1 0 0 1 2 0 1 0 3
53 อัมพวันวิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
54 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 0 0 1 1 6 5 2 12
55 บ้านหยงสตาร์ 1 0 0 1 1 1 1 1 3
56 บ้านด่าน 1 0 0 1 1 0 0 3 1
57 วัดท่าพญา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านห้วยลึก 0 3 2 5 11 2 1 0 14
59 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 0 3 2 5 3 12 5 2 20
60 บ้านเขาไม้แก้ว 0 3 1 4 9 4 0 0 13
61 เทศบาล6 (วัดตันตยาภิรม) 0 3 1 4 5 4 1 3 10
62 บ้านปะเหลียน 0 2 2 4 7 6 4 6 17
63 บ้านเกาะปุด 0 2 2 4 5 4 1 3 10
64 บ้านทุ่งยาว 0 2 0 2 4 4 2 1 10
65 ปิยบุตรศึกษากร 0 2 0 2 1 1 1 0 3
66 บ้านลำแคลง 0 1 4 5 3 7 2 1 12
67 วัดปากปรน 0 1 3 4 6 7 3 1 16
68 บ้านทุ่งมะขามป้อม 0 1 2 3 8 2 4 3 14
69 บ้านควนไม้ดำ 0 1 1 2 4 5 2 1 11
70 บ้านหนองหว้า 0 1 1 2 4 2 1 1 7
71 บ้านห้วยไทร 0 1 1 2 3 0 0 0 3
72 วัดโพธาราม 0 1 1 2 2 0 1 0 3
73 บ้านหนองไทร 0 1 0 1 6 8 0 4 14
74 บ้านทุ่งนา (เมือง) 0 1 0 1 5 4 2 2 11
75 วัดไทรทอง 0 1 0 1 4 4 1 3 9
76 เทศบาล7 (วัดประสิทธิชัย) 0 1 0 1 3 3 2 1 8
77 บ้านวังศิลา 0 1 0 1 3 2 1 1 6
78 บ้านแหลมสอม 0 1 0 1 3 2 1 0 6
79 วัดแจ้ง 0 1 0 1 3 2 0 1 5
80 หนองผักฉีด 0 1 0 1 2 1 4 0 7
81 วัดไพรสณฑ์ 0 1 0 1 1 3 1 0 5
82 บ้านทอนพลา 0 1 0 1 1 1 1 1 3
83 วัดทุ่งหินผุด 0 1 0 1 1 1 0 0 2
84 บ้านทอนหาน 0 1 0 1 1 0 1 3 2
85 บ้านควนเคี่ยม 0 1 0 1 1 0 0 3 1
86 วัดนิคมประทีป 0 0 3 3 6 0 3 1 9
87 บ้านช่อง 0 0 2 2 3 4 0 0 7
88 ทุ่งรวงทอง 0 0 2 2 3 2 1 0 6
89 วัดอัมพวัน 0 0 2 2 3 1 1 0 5
90 บ้านหนองยายแม็ม 0 0 1 1 4 2 3 3 9
91 บ้านควนยวน 0 0 1 1 3 7 1 3 11
92 บ้านยูงงาม 0 0 1 1 3 2 2 1 7
93 บ้านไร่พรุ 0 0 1 1 2 7 3 0 12
94 หาดสำราญ 0 0 1 1 2 3 1 0 6
95 บ้านหนองโต๊ะ 0 0 1 1 2 3 0 2 5
96 บ้านหนองชุมแสง 0 0 1 1 2 3 0 0 5
97 บ้านสุโสะ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
98 บ้านท่าข้าม 0 0 1 1 2 1 0 0 3
99 เมธาวิทยา่ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
100 บ้านห้วยเร็จ 0 0 1 1 1 5 2 0 8
101 บ้านลำปลอกเหนือ 0 0 0 0 5 2 2 1 9
102 บ้านหนองเจ็ดบาท 0 0 0 0 4 1 1 0 6
103 บ้านคลองลำปริง 0 0 0 0 3 2 1 1 6
104 บ้านตะเสะ 0 0 0 0 3 1 0 1 4
105 บ้านท่าเทศ 0 0 0 0 3 1 0 1 4
106 บ้านนายายหม่อม 0 0 0 0 2 5 2 3 9
107 บ้านบางด้วน 0 0 0 0 2 5 1 4 8
108 ทุ่งไทรทอง 0 0 0 0 2 4 0 0 6
109 บ้านโคกทราย 0 0 0 0 2 3 6 4 11
110 วัดศรีสุวรรณาราม 0 0 0 0 2 1 3 0 6
111 บ้านหนองยวน 0 0 0 0 2 0 2 0 4
112 บ้านควนโพธิ์ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
113 บ้านนาทุ่ง 0 0 0 0 1 4 2 2 7
114 วัดมงคลสถาน 0 0 0 0 1 4 1 0 6
115 บ้านไร่หลวง 0 0 0 0 1 4 0 1 5
116 วัดขุนสิทธิ์ 0 0 0 0 1 3 0 3 4
117 บ้านโพรงจระเข้ 0 0 0 0 1 2 4 1 7
118 วัดจอมไตร 0 0 0 0 1 2 1 3 4
119 วัดน้ำผุด 0 0 0 0 1 2 1 1 4
120 บ้านบกหัก 0 0 0 0 1 2 0 2 3
121 บ้านท่าคลอง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
122 เทศบาล 4(วัดมัชฌิมภูมิ) 0 0 0 0 1 1 4 1 6
123 บ้านทุ่งกอ 0 0 0 0 1 1 1 4 3
124 บ้านแหลม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
125 บ้านคลองปะเหลียน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
126 บ้านปากไพ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
127 บ้านป่าแก่ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
128 วัดโคกพิกุล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
129 อิสมาอีลียะห์มูลนิธิ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
130 บ้านควนอินทนินงาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 วัดนางประหลาด 0 0 0 0 0 4 5 2 9
132 บ้านบ้าหวี 0 0 0 0 0 4 3 0 7
133 บ้านโคกรัก 0 0 0 0 0 4 0 1 4
134 วัดควนนิมิตศิลา 0 0 0 0 0 3 2 2 5
135 บ้านนาโตง 0 0 0 0 0 2 2 1 4
136 บ้านโคกชะแง้ 0 0 0 0 0 2 2 0 4
137 บ้านปากห้วย 0 0 0 0 0 2 0 2 2
138 บ้านคลองขุด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
139 บ้านทุ่งปาหนัน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
140 บ้านกลางนา 0 0 0 0 0 1 3 0 4
141 บ้านหัวควน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 วัดควนวิไล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 วัดนิกรรังสฤษฎ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 เทศบาล2 (วัดกะพังสุรินทร์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 บ้านทุ่งศาลา 0 0 0 0 0 0 3 1 3
146 วัดไทรงาม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
147 บ้านหนองเรี้ย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
148 บ้านเขาหลัก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
149 บ้านเขาติง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
150 ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 164 132 116 412 589 414 215 197 1,218