หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ตรัง เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านคลองมวน 103 53 56.99% 20 21.51% 15 16.13% 5 5.38% 93
2 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 78 38 48.72% 18 23.08% 13 16.67% 9 11.54% 78
3 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 50 35 71.43% 8 16.33% 2 4.08% 4 8.16% 49
4 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 47 33 70.21% 7 14.89% 6 12.77% 1 2.13% 47
5 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 64 32 52.46% 10 16.39% 11 18.03% 8 13.11% 61
6 โรงเรียนวัดควนเมา 76 30 42.25% 19 26.76% 11 15.49% 11 15.49% 71
7 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 46 30 68.18% 7 15.91% 2 4.55% 5 11.36% 44
8 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 46 29 65.91% 5 11.36% 7 15.91% 3 6.82% 44
9 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 50 28 56% 14 28% 6 12% 2 4% 50
10 โรงเรียนบ้านบางพระ 45 24 55.81% 11 25.58% 5 11.63% 3 6.98% 43
11 โรงเรียนบ้านควนพญา 43 24 60% 9 22.5% 4 10% 3 7.5% 40
12 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 54 23 42.59% 15 27.78% 11 20.37% 5 9.26% 54
13 โรงเรียนบ้านนาเกลือ 52 23 46% 11 22% 7 14% 9 18% 50
14 โรงเรียนวัดเขาพระ 47 21 45.65% 15 32.61% 4 8.7% 6 13.04% 46
15 โรงเรียนหาดปากเมง 39 20 57.14% 9 25.71% 4 11.43% 2 5.71% 35
16 โรงเรียนกมลศรี 39 20 60.61% 6 18.18% 3 9.09% 4 12.12% 33
17 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 48 18 39.13% 11 23.91% 9 19.57% 8 17.39% 46
18 โรงเรียนบ้านต้นปรง 38 17 45.95% 13 35.14% 4 10.81% 3 8.11% 37
19 โรงเรียนวัดโคกเลียบ 29 17 58.62% 6 20.69% 3 10.34% 3 10.34% 29
20 โรงเรียนบ้านเขากอบ 38 16 45.71% 7 20% 7 20% 5 14.29% 35
21 โรงเรียนบ้านโคกยาง 38 16 47.06% 6 17.65% 2 5.88% 10 29.41% 34
22 โรงเรียนบ้านลำช้าง 28 16 64% 6 24% 1 4% 2 8% 25
23 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 35 15 45.45% 12 36.36% 4 12.12% 2 6.06% 33
24 โรงเรียนวัดเขา 30 15 50% 6 20% 7 23.33% 2 6.67% 30
25 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 45 14 31.82% 10 22.73% 9 20.45% 11 25% 44
26 โรงเรียนบ้านบางสัก 32 14 45.16% 7 22.58% 8 25.81% 2 6.45% 31
27 โรงเรียนบ้านต้นไทร 33 13 39.39% 12 36.36% 5 15.15% 3 9.09% 33
28 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 36 13 37.14% 11 31.43% 7 20% 4 11.43% 35
29 โรงเรียนวัดควนไทร 27 13 52% 5 20% 6 24% 1 4% 25
30 โรงเรียนวัดบางดี 33 12 38.71% 10 32.26% 6 19.35% 3 9.68% 31
31 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 25 12 57.14% 6 28.57% 2 9.52% 1 4.76% 21
32 โรงเรียนบ้านหนองบัว 35 12 42.86% 4 14.29% 8 28.57% 4 14.29% 28
33 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 34 11 34.38% 13 40.63% 7 21.88% 1 3.13% 32
34 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ 23 11 47.83% 9 39.13% 2 8.7% 1 4.35% 23
35 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 25 11 47.83% 3 13.04% 6 26.09% 3 13.04% 23
36 โรงเรียนประชาวิทยา 17 11 64.71% 1 5.88% 3 17.65% 2 11.76% 17
37 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 30 10 38.46% 9 34.62% 4 15.38% 3 11.54% 26
38 โรงเรียนบ้านลำภูรา 26 10 43.48% 5 21.74% 5 21.74% 3 13.04% 23
39 โรงเรียนบ้านท่าส้ม 34 9 28.13% 9 28.13% 10 31.25% 4 12.5% 32
40 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 29 9 31.03% 7 24.14% 6 20.69% 7 24.14% 29
41 โรงเรียนบ้านแหลมไทร 25 9 37.5% 7 29.17% 5 20.83% 3 12.5% 24
42 โรงเรียนวัดนาวง 21 9 42.86% 7 33.33% 4 19.05% 1 4.76% 21
43 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 21 9 42.86% 6 28.57% 1 4.76% 5 23.81% 21
44 โรงเรียนบ้านหนองหมอ 20 9 47.37% 3 15.79% 3 15.79% 4 21.05% 19
45 โรงเรียนบ้านในปง 16 9 60% 3 20% 2 13.33% 1 6.67% 15
46 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ 20 9 47.37% 2 10.53% 3 15.79% 5 26.32% 19
47 โรงเรียนวัดวารีวง 28 8 28.57% 9 32.14% 6 21.43% 5 17.86% 28
48 โรงเรียนบ้านพรุเตย 25 8 36.36% 7 31.82% 3 13.64% 4 18.18% 22
49 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 23 8 38.1% 5 23.81% 5 23.81% 3 14.29% 21
50 โรงเรียนบ้านบางหมาก 25 8 34.78% 4 17.39% 5 21.74% 6 26.09% 23
51 โรงเรียนบ้านดุหุน 17 8 47.06% 1 5.88% 4 23.53% 4 23.53% 17
52 โรงเรียนบ้านซา 24 7 29.17% 9 37.5% 8 33.33% 0 0% 24
53 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ 25 7 28% 8 32% 5 20% 5 20% 25
54 โรงเรียนบ้านวังลำ 28 7 25.93% 8 29.63% 4 14.81% 8 29.63% 27
55 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 27 7 26.92% 7 26.92% 7 26.92% 5 19.23% 26
56 โรงเรียนบ้านหลังเขา 24 7 35% 4 20% 4 20% 5 25% 20
57 โรงเรียนบ้านพรุจูด 13 7 53.85% 4 30.77% 0 0% 2 15.38% 13
58 โรงเรียนบ้านป่ากอ 17 7 41.18% 3 17.65% 5 29.41% 2 11.76% 17
59 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 13 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
60 โรงเรียนบ้านบางเตา 29 6 25% 6 25% 7 29.17% 5 20.83% 24
61 โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ 13 6 46.15% 6 46.15% 1 7.69% 0 0% 13
62 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 20 6 30% 4 20% 6 30% 4 20% 20
63 โรงเรียนบ้านควนอารี 15 6 40% 4 26.67% 4 26.67% 1 6.67% 15
64 โรงเรียนบ้านควนเลียบ 15 6 40% 4 26.67% 1 6.67% 4 26.67% 15
65 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 14 6 42.86% 4 28.57% 1 7.14% 3 21.43% 14
66 โรงเรียนบ้านควนตัง 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
67 โรงเรียนบ้านห้วยไทร 10 6 60% 1 10% 3 30% 0 0% 10
68 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 20 5 27.78% 7 38.89% 2 11.11% 4 22.22% 18
69 โรงเรียนบ้านมดตะนอย 27 5 19.23% 6 23.08% 6 23.08% 9 34.62% 26
70 โรงเรียนบ้านบางเป้า 22 5 31.25% 6 37.5% 2 12.5% 3 18.75% 16
71 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง 14 5 35.71% 6 42.86% 2 14.29% 1 7.14% 14
72 โรงเรียนบ้านท่าปาบ 17 5 29.41% 4 23.53% 6 35.29% 2 11.76% 17
73 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 17 5 33.33% 4 26.67% 2 13.33% 4 26.67% 15
74 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ 12 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
75 โรงเรียนบ้านควนหนองกก 20 5 31.25% 2 12.5% 5 31.25% 4 25% 16
76 โรงเรียนบ้านไสต้นวา 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
77 โรงเรียนบ้านช่องลม 15 5 45.45% 0 0% 3 27.27% 3 27.27% 11
78 โรงเรียนบ้านคลองลุ 26 4 16% 8 32% 11 44% 2 8% 25
79 โรงเรียนบ้านไชยภักดี 19 4 23.53% 8 47.06% 3 17.65% 2 11.76% 17
80 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 21 4 21.05% 7 36.84% 4 21.05% 4 21.05% 19
81 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 15 4 26.67% 6 40% 3 20% 2 13.33% 15
82 โรงเรียนบ้านสายควน 16 4 25% 5 31.25% 5 31.25% 2 12.5% 16
83 โรงเรียนบ้านแหลม 20 4 25% 4 25% 3 18.75% 5 31.25% 16
84 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ 14 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 13
85 โรงเรียนบ้านโตน 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
86 โรงเรียนบ้านหนองราโพ 13 4 30.77% 2 15.38% 5 38.46% 2 15.38% 13
87 โรงเรียนบ้านทุ่งยาง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 11 4 36.36% 1 9.09% 4 36.36% 2 18.18% 11
89 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 12 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 5 41.67% 12
90 โรงเรียนบ้านควนหนองยาง 10 4 40% 1 10% 2 20% 3 30% 10
91 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 8 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
92 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
93 โรงเรียนบ้านคลองโตน 19 3 15.79% 9 47.37% 5 26.32% 2 10.53% 19
94 โรงเรียนวัดปากแจ่ม 19 3 18.75% 6 37.5% 6 37.5% 1 6.25% 16
95 โรงเรียนบ้านหัวหิน 15 3 20% 6 40% 4 26.67% 2 13.33% 15
96 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 11 3 27.27% 5 45.45% 3 27.27% 0 0% 11
97 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 12 3 25% 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 12
98 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู 12 3 25% 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 12
99 โรงเรียนบ้านผมเด็น 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
100 โรงเรียนบ้านวังหลาม 13 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 12
101 โรงเรียนวัดไม้ฝาด 13 3 23.08% 2 15.38% 5 38.46% 3 23.08% 13
102 โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด 11 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 5 45.45% 11
103 โรงเรียนบ้านไสบ่อ 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
104 โรงเรียนบ้านหน้าเขา 12 3 25% 1 8.33% 5 41.67% 3 25% 12
105 โรงเรียนบ้านไร่ออก 10 3 33.33% 1 11.11% 5 55.56% 0 0% 9
106 โรงเรียนบ้านบางคราม 10 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 4 44.44% 9
107 โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
108 โรงเรียนวัดนํ้าฉ่า 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
109 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 16 2 13.33% 7 46.67% 5 33.33% 1 6.67% 15
111 โรงเรียนบ้านไสมะม่วง 14 2 14.29% 6 42.86% 6 42.86% 0 0% 14
112 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว 18 2 11.11% 4 22.22% 6 33.33% 6 33.33% 18
113 โรงเรียนบ้านฉางหลาง 10 2 20% 3 30% 4 40% 1 10% 10
114 โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า 12 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
115 โรงเรียนอนุบาลรัษฎา 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
116 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
117 โรงเรียนบ้านปาเต 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
118 โรงเรียนบ้านนํ้าราบ 7 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
119 โรงเรียนบ้านลำแพะ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
120 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
121 โรงเรียนวัดสิทธิโชค 12 2 16.67% 1 8.33% 4 33.33% 5 41.67% 12
122 โรงเรียนบ้านพระม่วง 14 2 14.29% 1 7.14% 3 21.43% 8 57.14% 14
123 โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา 7 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
124 โรงเรียนบ้านเกาะลิบง 10 2 20% 1 10% 2 20% 5 50% 10
125 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย 9 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 9
126 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก 7 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
127 โรงเรียนบ้านจิจิก 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
128 โรงเรียนบ้านหาดยาว 5 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
129 โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านหนองมวง 9 1 11.11% 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 9
131 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 9 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 4 44.44% 9
132 โรงเรียนวัดควนธานี 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
133 โรงเรียนบ้านเขาโอน 7 1 14.29% 1 14.29% 5 71.43% 0 0% 7
134 โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม 8 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 7
135 โรงเรียนบ้านจุปะ 8 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 5 62.5% 8
136 โรงเรียนบ้านนาเหนือ 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
137 โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเย็น 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
138 โรงเรียนบ้านช่องหาร 12 0 0% 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 11
139 โรงเรียนบ้านป่าเตียว 7 0 0% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 6
140 โรงเรียนบ้านนํ้าฉา 5 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
141 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 17 0 0% 1 7.69% 4 30.77% 8 61.54% 13
142 โรงเรียนบ้านกันตังใต้ 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
143 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านแตะหรำ 6 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
146 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 นางสาวกชกร เถรว่อง และนางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ เบอร์โทร 075-233378
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]