สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองชุมแสง 17 5 3 25 29 5 7 3 41
2 วัดเจริญร่มเมือง 10 7 8 25 32 10 11 8 53
3 วิวัฒน์วิทยา 10 7 5 22 33 7 6 1 46
4 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 10 4 9 23 38 18 13 9 69
5 ธาดาอนุสรณ์ 10 2 8 20 35 8 2 4 45
6 บ้านคลองมวน 9 15 9 33 53 20 15 5 88
7 ท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 9 6 6 21 30 7 2 5 39
8 จุ๋งฮัวโซะเซียว 7 7 3 17 28 14 6 2 48
9 บ้านควนพญา 5 6 3 14 24 9 4 3 37
10 วัดเขาพระ 5 6 2 13 21 15 4 6 40
11 บ้านบางพระ 5 3 6 14 24 11 5 3 40
12 วัดโคกเลียบ 5 1 1 7 17 6 3 3 26
13 วัดควนเมา 4 7 2 13 30 19 11 11 60
14 กมลศรี 4 5 3 12 20 6 3 4 29
15 บ้านต้นปรง 4 4 0 8 17 13 4 3 34
16 บ้านทุ่งศาลา 4 2 7 13 23 15 11 5 49
17 บ้านหนองสองพี่น้อง 4 2 1 7 11 3 6 3 20
18 วัดควนไทร 4 1 2 7 13 5 6 1 24
19 บ้านนาเกลือ 3 5 5 13 23 11 7 9 41
20 บ้านโคกยาง 3 4 3 10 16 6 2 10 24
21 หาดปากเมง 3 3 3 9 20 9 4 2 33
22 วัดเขาวิเศษ 3 2 3 8 13 11 7 4 31
23 บ้านหนองหมอ 3 1 1 5 9 3 3 4 15
24 บ้านโตน 3 1 1 5 4 3 0 0 7
25 บ้านหลังเขา 3 0 1 4 7 4 4 5 15
26 ประชาวิทยา 3 0 0 3 11 1 3 2 15
27 บ้านบางเป้า 3 0 0 3 5 6 2 3 13
28 วัดห้วยนาง(วันครู2501) 2 8 3 13 15 12 4 2 31
29 บ้านเกาะเคี่ยม 2 4 1 7 14 10 9 11 33
30 วัดไตรสามัคคี 2 4 1 7 9 7 6 7 22
31 บ้านหนองเสม็ด 2 3 4 9 18 11 9 8 38
32 บ้านเกาะมุกด์ 2 3 2 7 12 6 2 1 20
33 บ้านทอนเหรียน 2 2 1 5 7 7 7 5 21
34 วัดนาวง 2 2 0 4 9 7 4 1 20
35 บ้านต้นไทร 2 1 1 4 13 12 5 3 30
36 บ้านแหลมมะขาม 2 1 1 4 11 13 7 1 31
37 บ้านคลองคุ้ย 2 1 1 4 10 9 4 3 23
38 บ้านในปง 2 1 0 3 9 3 2 1 14
39 บ้านท่าโต๊ะเมฆ 2 0 2 4 9 6 1 5 16
40 บ้านหนองบัว 2 0 1 3 12 4 8 4 24
41 บ้านควนอารี 2 0 0 2 6 4 4 1 14
42 บ้านทุ่งอิฐ 2 0 0 2 4 4 3 2 11
43 บ้านเขากอบ 1 4 1 6 16 7 7 5 30
44 บ้านบางสัก 1 3 1 5 14 7 8 2 29
45 บ้านลำช้าง 1 2 1 4 16 6 1 2 23
46 บ้านหนองศรีจันทร์ 1 2 0 3 9 2 3 5 14
47 บ้านลำภูรา 1 1 2 4 10 5 5 3 20
48 บ้านซา 1 1 1 3 7 9 8 0 24
49 บ้านหนองบัวน้อย 1 1 1 3 6 4 1 3 11
50 บ้านทุ่งต่อ 1 1 1 3 5 7 2 4 14
51 บ้านพรุจูด 1 1 0 2 7 4 0 2 11
52 บ้านช่องลม 1 1 0 2 5 0 3 3 8
53 บ้านสายควน 1 1 0 2 4 5 5 2 14
54 วัดกาญจนบริรักษ์ 1 1 0 2 4 0 1 1 5
55 บ้านคลองโตน 1 1 0 2 3 9 5 2 17
56 บ้านไสมะม่วง 1 1 0 2 2 6 6 0 14
57 บ้านท่าปาบ 1 0 1 2 5 4 6 2 15
58 บ้านห้วยต่อ 1 0 1 2 5 4 1 2 10
59 บ้านควนหนองกก 1 0 1 2 5 2 5 4 12
60 บ้านเขาพรุเสม็ด 1 0 1 2 3 2 1 5 6
61 บ้านบางหมาก 1 0 0 1 8 4 5 6 17
62 วัดทุ่งใหญ่ 1 0 0 1 6 6 1 0 13
63 บ้านควนเลียบ 1 0 0 1 6 4 1 4 11
64 บ้านคลองลุ 1 0 0 1 4 8 11 2 23
65 วัดคีรีวิหาร 1 0 0 1 4 7 4 4 15
66 บ้านไร่ใหญ่ 1 0 0 1 4 0 2 1 6
67 บ้านวังหลาม 1 0 0 1 3 3 3 3 9
68 อนุบาลกันตังศึกษา 1 0 0 1 3 0 1 0 4
69 สวนป่าประชาอุปถัมภ์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
70 วัดบางดี 0 2 0 2 12 10 6 3 28
71 วัดเขา 0 1 2 3 15 6 7 2 28
72 บ้านนาเมืองเพชร 0 1 2 3 8 5 5 3 18
73 วิเศษกาญจน์ 0 1 1 2 11 9 2 1 22
74 บ้านไร่ออก 0 1 1 2 3 1 5 0 9
75 บ้านปาเต 0 1 1 2 2 2 2 0 6
76 บ้านเกาะลิบง 0 1 1 2 2 1 2 5 5
77 วัดถํ้าพระพุทธ 0 1 0 1 7 8 5 5 20
78 บ้านวังลำ 0 1 0 1 7 8 4 8 19
79 บ้านเกาะเต่า 0 1 0 1 5 4 2 4 11
80 บ้านทุ่งยาง 0 1 0 1 4 2 0 0 6
81 บ้านบาตูปูเต๊ะ 0 1 0 1 4 1 4 2 9
82 บ้านผมเด็น 0 1 0 1 3 4 0 0 7
83 บ้านกลิ้งกลอง 0 1 0 1 3 1 1 0 5
84 บ้านตะเคียนหลบฟ้า 0 1 0 1 2 3 2 2 7
85 บ้านเขาไม้แก้ว 0 1 0 1 2 2 1 0 5
86 บ้านจิจิก 0 1 0 1 2 1 0 1 3
87 บ้านไทรบ่วง 0 0 3 3 5 6 2 1 13
88 บ้านโพธิ์น้อย 0 0 2 2 7 3 2 1 12
89 บ้านนํ้าพราย 0 0 2 2 2 1 2 4 5
90 บ้านท่าส้ม 0 0 1 1 9 9 10 4 28
91 บ้านแหลมไทร 0 0 1 1 9 7 5 3 21
92 วัดวารีวง 0 0 1 1 8 9 6 5 23
93 บ้านพรุเตย 0 0 1 1 8 7 3 4 18
94 บ้านดุหุน 0 0 1 1 8 1 4 4 13
95 บ้านป่ากอ 0 0 1 1 7 3 5 2 15
96 บ้านควนตัง 0 0 1 1 6 3 1 1 10
97 บ้านห้วยไทร 0 0 1 1 6 1 3 0 10
98 บ้านมดตะนอย 0 0 1 1 5 6 6 9 17
99 บ้านไสต้นวา 0 0 1 1 5 2 0 0 7
100 บ้านไชยภักดี 0 0 1 1 4 8 3 2 15
101 บ้านแหลม 0 0 1 1 4 4 3 5 11
102 บ้านควนหนองยาง 0 0 1 1 4 1 2 3 7
103 บ้านหัวหิน 0 0 1 1 3 6 4 2 13
104 บ้านเหนือคลอง 0 0 1 1 3 5 3 0 11
105 วัดไม้ฝาด 0 0 1 1 3 2 5 3 10
106 บ้านบางคราม 0 0 1 1 3 1 1 4 5
107 บ้านฉางหลาง 0 0 1 1 2 3 4 1 9
108 บ้านนํ้าราบ 0 0 1 1 2 2 1 0 5
109 บ้านลำแพะ 0 0 1 1 2 2 1 0 5
110 บ้านหนองปรือ 0 0 1 1 1 3 1 4 5
111 บ้านบางเตา 0 0 0 0 6 6 7 5 19
112 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 6 4 6 4 16
113 วัดศรีรัตนาราม 0 0 0 0 4 6 3 2 13
114 บ้านหนองราโพ 0 0 0 0 4 2 5 2 11
115 บ้านทุ่งยางงาม 0 0 0 0 4 1 2 5 7
116 วัดปากแจ่ม 0 0 0 0 3 6 6 1 15
117 บ้านบ่อหิน 0 0 0 0 3 4 3 2 10
118 บ้านควนตุ้งกู 0 0 0 0 3 4 2 3 9
119 บ้านไสบ่อ 0 0 0 0 3 2 0 2 5
120 บ้านหน้าเขา 0 0 0 0 3 1 5 3 9
121 วัดนํ้าฉ่า 0 0 0 0 3 1 0 1 4
122 บ้านพรุใหญ่ 0 0 0 0 2 7 5 1 14
123 บ้านบางค้างคาว 0 0 0 0 2 4 6 6 12
124 อนุบาลรัษฎา 0 0 0 0 2 3 1 0 6
125 บ้านย่านซื่อ 0 0 0 0 2 2 3 0 7
126 วัดสิทธิโชค 0 0 0 0 2 1 4 5 7
127 บ้านพระม่วง 0 0 0 0 2 1 3 8 6
128 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา 0 0 0 0 2 1 3 0 6
129 บ้านทุ่งขี้เหล็ก 0 0 0 0 2 1 1 2 4
130 บ้านหาดยาว 0 0 0 0 2 0 1 0 3
131 บ้านหนองมวง 0 0 0 0 1 5 2 1 8
132 วัดควนธานี 0 0 0 0 1 2 0 2 3
133 บ้านเขาโอน 0 0 0 0 1 1 5 0 7
134 บ้านคลองชีล้อม 0 0 0 0 1 1 2 3 4
135 บ้านจุปะ 0 0 0 0 1 1 1 5 3
136 บ้านนาเหนือ 0 0 0 0 1 1 1 2 3
137 บ้านห้วยนํ้าเย็น 0 0 0 0 1 1 0 2 2
138 บ้านช่องหาร 0 0 0 0 0 6 3 2 9
139 บ้านป่าเตียว 0 0 0 0 0 3 1 2 4
140 บ้านนํ้าฉา 0 0 0 0 0 3 1 0 4
141 บ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 0 0 0 0 0 1 4 8 5
142 บ้านกันตังใต้ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
143 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
144 บ้านท่ามะปราง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 บ้านแตะหรำ 0 0 0 0 0 0 2 3 2
146 บ้านทุ่งสมอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 210 175 161 546 1,185 723 539 421 2,447