สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองชุมแสง 17 5 3 25 29 5 7 3 41
2 วิวัฒน์วิทยา 10 7 5 22 33 7 6 1 46
3 ธาดาอนุสรณ์ 10 2 8 20 35 8 2 4 45
4 ท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 9 6 6 21 30 7 1 5 38
5 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 9 4 9 22 37 18 12 9 67
6 บ้านคลองมวน 7 13 5 25 43 19 15 5 77
7 จุ๋งฮัวโซะเซียว 7 7 3 17 28 14 6 2 48
8 วัดเจริญร่มเมือง 5 4 8 17 24 10 10 8 44
9 บ้านควนพญา 5 4 2 11 18 7 4 3 29
10 บ้านบางพระ 5 3 6 14 24 11 5 3 40
11 กมลศรี 4 4 3 11 19 6 3 4 28
12 บ้านทุ่งศาลา 4 2 7 13 23 15 11 5 49
13 บ้านหนองสองพี่น้อง 4 2 1 7 11 3 6 3 20
14 วัดควนเมา 3 6 2 11 26 19 10 11 55
15 วัดเขาพระ 3 5 2 10 17 15 4 6 36
16 บ้านโคกยาง 3 4 3 10 16 6 2 10 24
17 หาดปากเมง 3 3 3 9 20 9 4 2 33
18 วัดควนไทร 3 1 2 6 12 5 6 1 23
19 บ้านหนองหมอ 3 1 1 5 9 3 3 4 15
20 วัดโคกเลียบ 3 1 0 4 14 6 3 3 23
21 บ้านหลังเขา 3 0 1 4 7 4 4 5 15
22 ประชาวิทยา 3 0 0 3 11 1 3 2 15
23 บ้านนาเกลือ 2 5 3 10 21 9 7 9 37
24 วัดห้วยนาง(วันครู2501) 2 5 3 10 12 11 4 2 27
25 บ้านเกาะเคี่ยม 2 4 1 7 14 10 9 11 33
26 วัดไตรสามัคคี 2 4 1 7 9 7 6 7 22
27 บ้านหนองเสม็ด 2 3 4 9 18 11 9 8 38
28 บ้านเกาะมุกด์ 2 3 2 7 12 6 2 1 20
29 บ้านต้นไทร 2 1 1 4 13 12 5 3 30
30 บ้านแหลมมะขาม 2 1 1 4 11 13 7 1 31
31 บ้านคลองคุ้ย 2 1 1 4 10 9 4 3 23
32 บ้านท่าโต๊ะเมฆ 2 0 2 4 9 6 1 5 16
33 บ้านหนองบัว 2 0 1 3 12 4 8 4 24
34 บ้านควนอารี 2 0 0 2 5 3 4 1 12
35 บ้านทุ่งอิฐ 2 0 0 2 4 4 3 2 11
36 บ้านเขากอบ 1 4 1 6 16 7 7 5 30
37 บ้านลำช้าง 1 2 1 4 15 5 1 1 21
38 บ้านหนองศรีจันทร์ 1 2 0 3 9 2 3 5 14
39 วัดนาวง 1 2 0 3 8 5 2 1 15
40 บ้านทอนเหรียน 1 2 0 3 5 7 7 5 19
41 วัดเขาวิเศษ 1 1 2 4 10 10 6 4 26
42 บ้านลำภูรา 1 1 2 4 9 4 4 3 17
43 บ้านหนองบัวน้อย 1 1 1 3 6 4 1 3 11
44 บ้านทุ่งต่อ 1 1 1 3 5 7 2 4 14
45 บ้านพรุจูด 1 1 0 2 7 4 0 2 11
46 บ้านช่องลม 1 1 0 2 5 0 3 3 8
47 บ้านสายควน 1 1 0 2 4 5 5 2 14
48 วัดกาญจนบริรักษ์ 1 1 0 2 4 0 1 1 5
49 บ้านคลองโตน 1 1 0 2 3 9 5 2 17
50 บ้านไสมะม่วง 1 1 0 2 2 6 6 0 14
51 บ้านท่าปาบ 1 0 1 2 5 4 6 2 15
52 บ้านห้วยต่อ 1 0 1 2 5 4 1 2 10
53 บ้านบางหมาก 1 0 0 1 8 4 5 6 17
54 วัดทุ่งใหญ่ 1 0 0 1 6 6 1 0 13
55 บ้านควนเลียบ 1 0 0 1 6 4 1 4 11
56 บ้านคลองลุ 1 0 0 1 4 8 11 2 23
57 วัดคีรีวิหาร 1 0 0 1 4 7 4 4 15
58 บ้านบางเป้า 1 0 0 1 3 6 2 3 11
59 บ้านวังหลาม 1 0 0 1 3 3 3 3 9
60 บ้านไร่ใหญ่ 1 0 0 1 3 0 2 1 5
61 อนุบาลกันตังศึกษา 1 0 0 1 3 0 1 0 4
62 สวนป่าประชาอุปถัมภ์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
63 บ้านโตน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
64 บ้านบางสัก 0 2 0 2 10 6 8 2 24
65 วัดเขา 0 1 2 3 15 6 7 2 28
66 บ้านนาเมืองเพชร 0 1 2 3 8 5 5 3 18
67 วิเศษกาญจน์ 0 1 1 2 11 9 2 1 22
68 บ้านไร่ออก 0 1 1 2 3 1 5 0 9
69 บ้านปาเต 0 1 1 2 2 2 2 0 6
70 บ้านเกาะลิบง 0 1 1 2 2 1 2 5 5
71 บ้านต้นปรง 0 1 0 1 9 8 4 3 21
72 วัดถํ้าพระพุทธ 0 1 0 1 7 8 5 5 20
73 บ้านวังลำ 0 1 0 1 7 8 4 8 19
74 บ้านเกาะเต่า 0 1 0 1 5 4 2 4 11
75 บ้านทุ่งยาง 0 1 0 1 4 2 0 0 6
76 บ้านบาตูปูเต๊ะ 0 1 0 1 4 1 4 2 9
77 บ้านผมเด็น 0 1 0 1 3 4 0 0 7
78 บ้านกลิ้งกลอง 0 1 0 1 3 1 1 0 5
79 บ้านตะเคียนหลบฟ้า 0 1 0 1 2 3 1 2 6
80 บ้านเขาไม้แก้ว 0 1 0 1 2 2 1 0 5
81 บ้านจิจิก 0 1 0 1 2 1 0 1 3
82 บ้านไทรบ่วง 0 0 3 3 5 6 2 1 13
83 บ้านนํ้าพราย 0 0 2 2 2 1 2 4 5
84 บ้านแหลมไทร 0 0 1 1 9 7 5 3 21
85 บ้านพรุเตย 0 0 1 1 8 7 3 4 18
86 บ้านดุหุน 0 0 1 1 8 1 4 4 13
87 บ้านท่าส้ม 0 0 1 1 7 7 10 4 24
88 บ้านป่ากอ 0 0 1 1 7 3 5 2 15
89 บ้านควนตัง 0 0 1 1 6 3 1 1 10
90 บ้านห้วยไทร 0 0 1 1 6 1 3 0 10
91 บ้านซา 0 0 1 1 5 9 7 0 21
92 บ้านมดตะนอย 0 0 1 1 5 6 6 9 17
93 บ้านโพธิ์น้อย 0 0 1 1 5 3 1 1 9
94 บ้านไสต้นวา 0 0 1 1 5 2 0 0 7
95 บ้านแหลม 0 0 1 1 4 4 3 5 11
96 บ้านควนหนองกก 0 0 1 1 4 2 5 4 11
97 บ้านไชยภักดี 0 0 1 1 3 8 3 2 14
98 บ้านหัวหิน 0 0 1 1 3 6 4 2 13
99 บ้านเหนือคลอง 0 0 1 1 3 5 3 0 11
100 วัดไม้ฝาด 0 0 1 1 3 2 5 3 10
101 บ้านบางคราม 0 0 1 1 3 1 1 4 5
102 บ้านควนหนองยาง 0 0 1 1 3 0 2 3 5
103 บ้านฉางหลาง 0 0 1 1 2 3 4 1 9
104 บ้านเขาพรุเสม็ด 0 0 1 1 2 2 1 5 5
105 บ้านนํ้าราบ 0 0 1 1 2 2 1 0 5
106 บ้านลำแพะ 0 0 1 1 2 2 1 0 5
107 วัดบางดี 0 0 0 0 10 10 5 3 25
108 วัดวารีวง 0 0 0 0 8 8 6 5 22
109 บ้านบางเตา 0 0 0 0 6 6 7 5 19
110 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 6 4 6 4 16
111 บ้านในปง 0 0 0 0 6 3 2 1 11
112 วัดศรีรัตนาราม 0 0 0 0 4 6 3 2 13
113 บ้านหนองราโพ 0 0 0 0 4 2 5 2 11
114 บ้านทุ่งยางงาม 0 0 0 0 4 1 2 5 7
115 วัดปากแจ่ม 0 0 0 0 3 6 6 1 15
116 บ้านบ่อหิน 0 0 0 0 3 4 3 2 10
117 บ้านควนตุ้งกู 0 0 0 0 3 3 2 3 8
118 บ้านไสบ่อ 0 0 0 0 3 2 0 2 5
119 วัดนํ้าฉ่า 0 0 0 0 3 1 0 1 4
120 บ้านพรุใหญ่ 0 0 0 0 2 7 5 1 14
121 บ้านบางค้างคาว 0 0 0 0 2 4 5 6 11
122 อนุบาลรัษฎา 0 0 0 0 2 3 1 0 6
123 บ้านย่านซื่อ 0 0 0 0 2 2 3 0 7
124 บ้านหน้าเขา 0 0 0 0 2 1 5 3 8
125 วัดสิทธิโชค 0 0 0 0 2 1 4 5 7
126 บ้านพระม่วง 0 0 0 0 2 1 3 8 6
127 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา 0 0 0 0 2 1 3 0 6
128 บ้านทุ่งขี้เหล็ก 0 0 0 0 2 1 1 2 4
129 บ้านหาดยาว 0 0 0 0 2 0 1 0 3
130 บ้านหนองมวง 0 0 0 0 1 5 2 1 8
131 วัดควนธานี 0 0 0 0 1 2 0 2 3
132 บ้านเขาโอน 0 0 0 0 1 1 5 0 7
133 บ้านคลองชีล้อม 0 0 0 0 1 1 2 3 4
134 บ้านจุปะ 0 0 0 0 1 1 1 5 3
135 บ้านนาเหนือ 0 0 0 0 1 1 1 2 3
136 บ้านห้วยนํ้าเย็น 0 0 0 0 1 1 0 2 2
137 บ้านช่องหาร 0 0 0 0 0 5 2 2 7
138 บ้านป่าเตียว 0 0 0 0 0 3 1 2 4
139 บ้านนํ้าฉา 0 0 0 0 0 3 1 0 4
140 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 0 2 1 4 3
141 บ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 0 0 0 0 0 1 4 8 5
142 บ้านกันตังใต้ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
143 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
144 บ้านท่ามะปราง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 บ้านแตะหรำ 0 0 0 0 0 0 2 3 2
146 บ้านทุ่งสมอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 177 152 146 475 1,098 696 525 420 2,319