ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

------------------------------ ระดับเขตพื้นที่ ---------------------------------
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 1-7 กันยายน 2559  ภายในเวลา 16.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 1-7 กันยายน 2559  ภายในเวลา 16.30 น.
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 7 กันยายน 2559  ภายในเวลา 16.30 น.
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 16-18 กันยายน 2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => 16 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่  17 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
--------------------------------- ระดับภาค ------------------------------------
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 1-7 พฤศจิกายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  14-16 พฤศจิกายน 2559
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  17-23 พฤศจิกายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 26-28 พฤศจิกายน 2559
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  2-8 ธันวาคม 2559
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดระนอง =>  21 - 23 ธันวาคม 2559
-------------------------------- ระดับชาติ -------------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560

 
วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 11:11 น.