ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สนามโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่าง วันที่ 16 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 103
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหาดปากเมง สพป. ตรัง เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตรัง เขต 2 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 64 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป. ตรัง เขต 2 64 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนกมลศรี สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน