ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สนามโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่าง วันที่ 16 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 012
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านในปง สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน สพป. ตรัง เขต 2 83.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบางเตา สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านลำช้าง สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่ากอ สพป. ตรัง เขต 2 80.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 80.75 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน