ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สนามโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่าง วันที่ 16 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดไม้ฝาด สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านลำแพะ สพป. ตรัง เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองมวง สพป. ตรัง เขต 2 79 เงิน 5  
7 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านไสต้นวา สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านควนหนองกก สพป. ตรัง เขต 2 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป. ตรัง เขต 2 66 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 66 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนบ้านท่าปาบ สพป. ตรัง เขต 2 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 59 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 57 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 54 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ สพป. ตรัง เขต 2 51 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเย็น สพป. ตรัง เขต 2 50 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า สพป. ตรัง เขต 2 49 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สพป. ตรัง เขต 2 48 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สพป. ตรัง เขต 2 48 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม สพป. ตรัง เขต 2 46 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านต้นไทร สพป. ตรัง เขต 2 45 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านบางเตา สพป. ตรัง เขต 2 45 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 43 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว สพป. ตรัง เขต 2 42 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านสายควน สพป. ตรัง เขต 2 39 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 38 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. ตรัง เขต 2 34 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านบางหมาก สพป. ตรัง เขต 2 33 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 33 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป. ตรัง เขต 2 32 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 32 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. ตรัง เขต 2 31 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านเกาะลิบง สพป. ตรัง เขต 2 31 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนบ้านวังลำ สพป. ตรัง เขต 2 29 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านพระม่วง สพป. ตรัง เขต 2 26 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 23 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านแหลม สพป. ตรัง เขต 2 22 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านจุปะ สพป. ตรัง เขต 2 20 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม สพป. ตรัง เขต 2 20 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนบ้านมดตะนอย สพป. ตรัง เขต 2 18 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า สพป. ตรัง เขต 2 18 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน