ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สนามโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่าง วันที่ 16 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 144
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง สพป. ตรัง เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านป่ากอ สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านควนหนองกก สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านควนอารี สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดเขา สพป. ตรัง เขต 2 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน