ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สนามโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่าง วันที่ 16 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าปาบ สพป. ตรัง เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเกาะลิบง สพป. ตรัง เขต 2 66.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สพป. ตรัง เขต 2 58.33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดควนไทร สพป. ตรัง เขต 2 54.17 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 54.17 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 45.83 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 37.50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านฉางหลาง สพป. ตรัง เขต 2 37.50 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย สพป. ตรัง เขต 2 37.50 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 37.50 เข้าร่วม 7  
11 โรงเรียนบ้านหน้าเขา สพป. ตรัง เขต 2 37.50 เข้าร่วม 7  
12 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 37.50 เข้าร่วม 7  
13 โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 37.50 เข้าร่วม 7  
14 โรงเรียนประชาวิทยา สพป. ตรัง เขต 2 37.50 เข้าร่วม 7  
15 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป. ตรัง เขต 2 37.50 เข้าร่วม 7  
16 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 37.50 เข้าร่วม 7  
17 โรงเรียนบ้านควนหนองยาง สพป. ตรัง เขต 2 33.33 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน สพป. ตรัง เขต 2 33.33 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. ตรัง เขต 2 33.33 เข้าร่วม 17  
20 โรงเรียนบ้านบางหมาก สพป. ตรัง เขต 2 33.33 เข้าร่วม 17  
21 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 33.33 เข้าร่วม 17  
22 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 33.33 เข้าร่วม 17  
23 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(กันตัง) สพป. ตรัง เขต 2 33.33 เข้าร่วม 17  
24 โรงเรียนวัดเขา สพป. ตรัง เขต 2 33.33 เข้าร่วม 17  
25 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 33.33 เข้าร่วม 17  
26 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 33.30 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านจุปะ สพป. ตรัง เขต 2 29.17 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนวัดปากแจ่ม สพป. ตรัง เขต 2 29.17 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ สพป. ตรัง เขต 2 25 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านไชยภักดี สพป. ตรัง เขต 2 25 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนวัดวารีวง สพป. ตรัง เขต 2 25 เข้าร่วม 29  
32 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 20.83 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 20.83 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า สพป. ตรัง เขต 2 20.83 เข้าร่วม 32  
35 โรงเรียนบ้านเขากอบ สพป. ตรัง เขต 2 20.83 เข้าร่วม 32  
36 โรงเรียนกมลศรี สพป. ตรัง เขต 2 16.67 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว สพป. ตรัง เขต 2 16.67 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 16.67 เข้าร่วม 36  
39 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 16.67 เข้าร่วม 36  
40 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 8.33 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวัดไม้ฝาด สพป. ตรัง เขต 2 8.33 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนบ้านคลองลุ สพป. ตรัง เขต 2 0 เข้าร่วม  
43 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 0 เข้าร่วม  
44 โรงเรียนบ้านบางเตา สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน