ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สนามโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่าง วันที่ 16 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 026
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประชาวิทยา สพป. ตรัง เขต 2 87.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกมลศรี สพป. ตรัง เขต 2 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง สพป. ตรัง เขต 2 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 85.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 82.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเขา สพป. ตรัง เขต 2 81.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดุหุน สพป. ตรัง เขต 2 80.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย สพป. ตรัง เขต 2 78.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 10  
12 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 77.25 เงิน 12  
13 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพป. ตรัง เขต 2 76.75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนํ้าราบ สพป. ตรัง เขต 2 76.65 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านต้นไทร สพป. ตรัง เขต 2 75.25 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 73.66 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านบางเตา สพป. ตรัง เขต 2 73.50 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 70.75 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านแหลม สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน