ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สนามโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่าง วันที่ 16 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสิทธิโชค สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านต้นไทร สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านแหลม สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านไสบ่อ สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 9  
13 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 9  
14 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 14  
16 โรงเรียนวัดวารีวง สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 14  
17 โรงเรียนบ้านไสมะม่วง สพป. ตรัง เขต 2 69 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านไชยภักดี สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนบ้านคลองลุ สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านควนหนองกก สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนบ้านท่าปาบ สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 22  
26 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 22  
27 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 22  
28 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 22  
29 โรงเรียนบ้านบางหมาก สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 22  
30 โรงเรียนบ้านบางเตา สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 22  
31 โรงเรียนบ้านปาเต สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 22  
32 โรงเรียนบ้านพระม่วง สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 22  
33 โรงเรียนบ้านวังลำ สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 22  
34 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 22  
35 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 22  
36 โรงเรียนบ้านหน้าเขา สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 22  
37 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 22  
38 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 22  
39 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 22  
40 โรงเรียนบ้านไร่ออก สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 22  
41 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 22  
42 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 22  
43 โรงเรียนวัดไม้ฝาด สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 22  
44 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(กันตัง) สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน