ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3

งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สนามโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่าง วันที่ 16 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 038
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดควนไทร สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 61 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน