ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สนามโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่าง วันที่ 16 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 048
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านในปง สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนประชาวิทยา สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 4  
7 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านควนหนองยาง สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านควนตัง สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านพรุจูด สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 15  
18 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 15  
19 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดสิทธิโชค สพป. ตรัง เขต 2 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านบางเตา สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดควนธานี สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน