ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สนามโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่าง วันที่ 16 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 736
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพรุจูด สพป. ตรัง เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป. ตรัง เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านลำช้าง สพป. ตรัง เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 91 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดควนไทร สพป. ตรัง เขต 2 91 ทอง 5  
8 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ตรัง เขต 2 91 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านควนเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 10  
14 โรงเรียนวัดวารีวง สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 10  
15 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 10  
16 โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 16  
18 โรงเรียนประชาวิทยา สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 16  
19 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดเขา สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 20  
22 โรงเรียนกมลศรี สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านต้นไทร สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านป่ากอ สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 22  
26 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 22  
27 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 22  
28 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านวังลำ สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ้านดุหุน สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านทุ่งยาง สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านเขากอบ สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 32  
35 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านพระม่วง สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านบางเตา สพป. ตรัง เขต 2 - -  
39 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(กันตัง) สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน