ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สนามโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่าง วันที่ 16 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 741
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดควนไทร สพป. ตรัง เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 7  
10 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 61 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป. ตรัง เขต 2 59 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 56 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 55 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 54 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 48 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน