ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3

งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สนามโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่าง วันที่ 16 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 762
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนหาดปากเมง สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านเขากอบ สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ สพป. ตรัง เขต 2 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 57 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 57 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านวังลำ สพป. ตรัง เขต 2 53 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านมดตะนอย สพป. ตรัง เขต 2 51 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 47 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 43 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม สพป. ตรัง เขต 2 39 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 39 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 38 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านพระม่วง สพป. ตรัง เขต 2 37 เข้าร่วม 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน