ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สนามโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่าง วันที่ 16 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 768
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านควนเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 97.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังลำ สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพป. ตรัง เขต 2 85.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองลุ สพป. ตรัง เขต 2 72.30 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านต้นไทร สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา สพป. ตรัง เขต 2 - -  
11 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน