ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6

งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สนามโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่าง วันที่ 16 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 008
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองโตน สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย สพป. ตรัง เขต 2 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดเขา สพป. ตรัง เขต 2 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สพป. ตรัง เขต 2 61 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองราโพ สพป. ตรัง เขต 2 61 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านไร่ออก สพป. ตรัง เขต 2 61 ทองแดง 7  
10 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 59 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สพป. ตรัง เขต 2 58 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. ตรัง เขต 2 57 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป. ตรัง เขต 2 57 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 57 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สพป. ตรัง เขต 2 56 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 55 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ สพป. ตรัง เขต 2 55 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 54 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดสิทธิโชค สพป. ตรัง เขต 2 54 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนบ้านสายควน สพป. ตรัง เขต 2 53.50 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. ตรัง เขต 2 53 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 53 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนบ้านป่าเตียว สพป. ตรัง เขต 2 52 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านควนเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 51 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 51 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 50 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ สพป. ตรัง เขต 2 50 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนบ้านหน้าเขา สพป. ตรัง เขต 2 49 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านไชยภักดี สพป. ตรัง เขต 2 49 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนบ้านมดตะนอย สพป. ตรัง เขต 2 48 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สพป. ตรัง เขต 2 47 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านเขากอบ สพป. ตรัง เขต 2 46 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านไสบ่อ สพป. ตรัง เขต 2 46 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนบ้านควนหนองยาง สพป. ตรัง เขต 2 45 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย สพป. ตรัง เขต 2 42 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 37 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านแหลม สพป. ตรัง เขต 2 37 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนบ้านแตะหรำ สพป. ตรัง เขต 2 35 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สพป. ตรัง เขต 2 34 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านเกาะลิบง สพป. ตรัง เขต 2 33 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(กันตัง) สพป. ตรัง เขต 2 31 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านบางเตา สพป. ตรัง เขต 2 29 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านควนพญา สพป. ตรัง เขต 2 27 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน