ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สนามโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่าง วันที่ 16 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าปาบ สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน สพป. ตรัง เขต 2 74.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านไสต้นวา สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านบางเตา สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองโตน สพป. ตรัง เขต 2 62.50 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 34.50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย สพป. ตรัง เขต 2 33 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ สพป. ตรัง เขต 2 33 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป. ตรัง เขต 2 33 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 33 เข้าร่วม 14  
18 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู สพป. ตรัง เขต 2 32 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม สพป. ตรัง เขต 2 32 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป. ตรัง เขต 2 31 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 30.50 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก สพป. ตรัง เขต 2 30.50 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 30.50 เข้าร่วม 21  
24 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 30.50 เข้าร่วม 21  
25 โรงเรียนบ้านวังหลาม สพป. ตรัง เขต 2 30 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 30 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 30 เข้าร่วม 25  
28 โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า สพป. ตรัง เขต 2 28.50 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สพป. ตรัง เขต 2 28.50 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว สพป. ตรัง เขต 2 26.50 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเย็น สพป. ตรัง เขต 2 26.50 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 25.50 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองมวง สพป. ตรัง เขต 2 24.50 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านควนพญา สพป. ตรัง เขต 2 24 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 24 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนบ้านพระม่วง สพป. ตรัง เขต 2 23 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สพป. ตรัง เขต 2 22.50 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป. ตรัง เขต 2 20 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านควนหนองกก สพป. ตรัง เขต 2 17.50 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน