หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


การแข่งขันทักษะระดับเขตพื้นที่การศึกษา
งาน\"ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้\" ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อาคารสตูล ชั้น 1 ห้อง (ป.5/1-ป.5/2) 8 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อาคารสตูล ชั้น 1 ห้อง (ป.5/1-ป.5/2) 9 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อาคารสตูล ชั้น 1 ห้อง (ป.5/1-ป.5/2) 8 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อาคารสตูล ชั้น 2 ห้อง (ป.5/3-ป.5/4) 8 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อาคารสตูล ชั้น 2 ห้อง (ป.5/3-ป.5/5) 9 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อาคารสตูล ชั้น 2 ห้อง (ป.5/5) 8 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ห้องประชุมรายา 8 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
-
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อาคารอเนกประสงค์ 1 10 ต.ค. 2559 10.00-12.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อาคารอเนกประสงค์ 1 10 ต.ค. 2559 09.00-10.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อาคารสุราษฎร์ธานี ชั้น 1 ห้อง (ห้องสมุด) 8 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อาคารสุราษฎร์ธานี ชั้น 1 ห้อง (ห้องสมุด) 9 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อาคารสุราษฎร์ธานี ชั้น 1 ห้อง (ห้องสมุด) 8 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อาคารยะลา ชั้น 3 ห้อง (ห้องจริยธรรม) 8 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อาคารยะลา ชั้น 3 ห้อง (ห้องจริยธรรม) 9 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อาคารยะลา ชั้น 3 ห้อง (ห้องจริยธรรม) 8 ต.ค. 2559 14.00-16.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อาคารยะลา ชั้น 3 ห้อง (ห้องจริยธรรม) 9 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางศุภมาศ อาลี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ยะลา เขต 1 โทร. 08 7285 2582
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]