หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ยะลา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 62 44 70.97% 8 12.9% 7 11.29% 3 4.84% 62
2 โรงเรียนอนุบาลยะลา 47 34 73.91% 6 13.04% 2 4.35% 4 8.7% 46
3 โรงเรียนบ้านโกตาบารู 38 21 55.26% 4 10.53% 6 15.79% 7 18.42% 38
4 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 53 20 38.46% 11 21.15% 11 21.15% 10 19.23% 52
5 โรงเรียนบ้านสะเอะ 36 16 48.48% 9 27.27% 4 12.12% 4 12.12% 33
6 โรงเรียนบ้านโฉลง 17 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
7 โรงเรียนบ้านรามัน 28 8 29.63% 5 18.52% 12 44.44% 2 7.41% 27
8 โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ 13 8 61.54% 4 30.77% 0 0% 1 7.69% 13
9 โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) 13 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 13
10 โรงเรียนบ้านจะรังตาดง มิตรภาพที่ ๑๗๕ 16 6 42.86% 2 14.29% 1 7.14% 5 35.71% 14
11 โรงเรียนบ้านเกียรติ 10 6 60% 1 10% 0 0% 3 30% 10
12 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) 9 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
13 โรงเรียนบ้านจำปูน 19 5 27.78% 10 55.56% 0 0% 3 16.67% 18
14 โรงเรียนบ้านท่าสาป 14 5 35.71% 8 57.14% 1 7.14% 0 0% 14
15 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) 16 5 33.33% 4 26.67% 2 13.33% 4 26.67% 15
16 โรงเรียนสันติวิทยา 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
17 โรงเรียนบ้านบือมัง 11 5 45.45% 0 0% 1 9.09% 5 45.45% 11
18 โรงเรียนบ้านสะโต 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
19 โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
20 โรงเรียนบ้านกาลูปัง 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
21 โรงเรียนบ้านปงตา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
22 โรงเรียนบ้านปุโรง 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
23 โรงเรียนวัดรังสิตาวาส 10 3 30% 5 50% 0 0% 2 20% 10
24 โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา 12 3 25% 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 12
25 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 12 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
26 โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน 11 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 11
27 โรงเรียนพัฒนาบาลอ 11 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
28 โรงเรียนบ้านบาตัน ( ฟรอยรอสอนุสรณ์ ) 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
29 โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ 8 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
30 โรงเรียนบ้านพร่อน 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
31 โรงเรียนบ้านไม้แก่น 12 2 18.18% 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 11
32 โรงเรียนบ้านยะลา 11 2 18.18% 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 11
33 โรงเรียนบ้านตาเซะ 15 2 15.38% 3 23.08% 2 15.38% 6 46.15% 13
34 โรงเรียนบ้านกรงปินัง 12 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 5 41.67% 12
35 โรงเรียนบ้านตะโละซูแม 10 2 20% 2 20% 3 30% 3 30% 10
36 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
37 โรงเรียนบ้านวังพญา 10 2 20% 2 20% 1 10% 5 50% 10
38 โรงเรียนบ้านกือเม็ง 9 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 4 44.44% 9
39 โรงเรียนบ้านแบหอ 7 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
40 โรงเรียนธารแร่ 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
41 โรงเรียนบ้านบือยอง 16 2 13.33% 1 6.67% 5 33.33% 7 46.67% 15
42 โรงเรียนบ้านจือนือแร 8 2 25% 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 8
43 โรงเรียนบ้านตาโละ 9 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 9
44 โรงเรียนบ้านกำปงบือแน 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
45 โรงเรียนบ้านกาลอ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
46 โรงเรียนบ้านเกะรอ 6 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
47 โรงเรียนบ้านมาแฮ 8 2 25% 0 0% 3 37.5% 3 37.5% 8
48 โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
49 โรงเรียนบ้านบันนังลูวา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
50 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 7 2 28.57% 0 0% 0 0% 5 71.43% 7
51 โรงเรียนบ้านบือเล็ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
52 โรงเรียนบ้านเบอเส้ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
53 โรงเรียนบ้านเหนือ ( วัดลำะยา 2 ) 10 1 10% 4 40% 2 20% 3 30% 10
54 โรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ 10 1 10% 4 40% 1 10% 4 40% 10
55 โรงเรียนวัดลำพะยา 9 1 11.11% 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 9
56 โรงเรียนบ้านตะโละ 10 1 10% 3 30% 4 40% 2 20% 10
57 โรงเรียนวังธราธิปวิทยา 7 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
58 โรงเรียนบ้านเบญญา(บุญชอบ สาครินทร์) 12 1 9.09% 2 18.18% 5 45.45% 3 27.27% 11
59 โรงเรียนบ้านกะตูปะ 6 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
60 โรงเรียนคุรุชนพัฒนา 7 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 4 57.14% 7
61 โรงเรียนบ้านไทรงาม 6 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
62 โรงเรียนบ้านบันนังบูโย 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
63 โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
64 โรงเรียนบ้านเจาะบือแม 8 1 12.5% 1 12.5% 5 62.5% 1 12.5% 8
65 โรงเรียนบ้านลิมุด(บุญชอบ สาครินทร์) 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
66 โรงเรียนบ้านกาดือแป 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
67 โรงเรียนบ้านตาสา 7 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
68 โรงเรียนบ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
69 โรงเรียนบ้านยะต๊ะ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
70 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
71 โรงเรียนบ้านลือมุ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนวัดชมพูสถิต 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านป่าพ้อ 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
74 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
75 โรงเรียนวัดลำใหม่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านคูวอ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
77 โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา) 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
78 โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๓๔ 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนบ้านพอแม็ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านสะเอะใน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านละแอ 8 0 0% 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 8
84 โรงเรียนบ้านยุโป(รุ่งวิทยา) 7 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 7
85 โรงเรียนบ้านปาแตรายอ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านบุรินทร์ ( บุญชอบ สาครินทร์ ) 4 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
87 โรงเรียนบ้านปาดาฮัน 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านกูวา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านบาโงย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน 5 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
92 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
93 โรงเรียนบ้านบุดี 5 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
94 โรงเรียนบ้านปอเยาะ 5 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
95 โรงเรียนบ้านปาโจ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
96 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนประชาอุทิศ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านบาโด 7 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านปูลัย 4 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
100 โรงเรียนบือดองพัฒนา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านจาหนัน 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
104 โรงเรียนบ้านต้นหยี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
105 โรงเรียนบ้านแหลมทราย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
106 โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา(ตีบุ) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
107 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางศุภมาศ อาลี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ยะลา เขต 1 โทร. 08 7285 2582
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]