หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 262 โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา(ตีบุ) 1 1 1
2 219 โรงเรียนคุรุชนพัฒนา 7 15 10
3 168 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 3 6 5
4 256 โรงเรียนธารแร่ 6 9 6
5 225 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 62 154 101
6 188 โรงเรียนบือดองพัฒนา 1 1 1
7 143 โรงเรียนบ้านกรงปินัง 12 21 17
8 146 โรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ 10 16 12
9 222 โรงเรียนบ้านกะตูปะ 6 17 10
10 148 โรงเรียนบ้านกาดือแป 4 9 4
11 260 โรงเรียนบ้านกาลอ 5 9 6
12 145 โรงเรียนบ้านกาลูปัง 7 32 12
13 158 โรงเรียนบ้านกำปงบือแน 6 26 11
14 177 โรงเรียนบ้านกือเม็ง 9 19 12
15 178 โรงเรียนบ้านกือแล 0 0 0
16 197 โรงเรียนบ้านกูวา 2 2 2
17 251 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1 2 2
18 147 โรงเรียนบ้านคูวอ 3 5 4
19 196 โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ 13 86 32
20 213 โรงเรียนบ้านจะรังตาดง มิตรภาพที่ ๑๗๕ 16 45 27
21 233 โรงเรียนบ้านจาหนัน 2 4 3
22 167 โรงเรียนบ้านจำปูน 19 35 25
23 183 โรงเรียนบ้านจือนือแร 8 23 14
24 150 โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ 4 17 8
25 257 โรงเรียนบ้านตะโละ 10 18 14
26 169 โรงเรียนบ้านตะโละซูแม 10 25 18
27 208 โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ 0 0 0
28 172 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 53 119 85
29 248 โรงเรียนบ้านตาสา 7 21 14
30 243 โรงเรียนบ้านตาเซะ 15 21 18
31 235 โรงเรียนบ้านตาโละ 9 17 14
32 216 โรงเรียนบ้านต้นหยี 1 1 1
33 191 โรงเรียนบ้านต้นแซะ 0 0 0
34 154 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1 3 2
35 247 โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 0 0 0
36 189 โรงเรียนบ้านท่าสาป 14 30 23
37 170 โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง 0 0 0
38 144 โรงเรียนบ้านนาเตย 0 0 0
39 165 โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 12 22 19
40 209 โรงเรียนบ้านบันนังบูโย 5 26 8
41 226 โรงเรียนบ้านบันนังลูวา 3 10 3
42 221 โรงเรียนบ้านบาตัน ( ฟรอยรอสอนุสรณ์ ) 7 12 11
43 237 โรงเรียนบ้านบาโงย 2 6 2
44 245 โรงเรียนบ้านบาโด 7 17 11
45 202 โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส 5 13 6
46 253 โรงเรียนบ้านบือมัง 11 35 21
47 180 โรงเรียนบ้านบือยอง 16 51 31
48 186 โรงเรียนบ้านบือเล็ง 2 3 2
49 215 โรงเรียนบ้านบุดี 5 5 5
50 228 โรงเรียนบ้านบุรินทร์ ( บุญชอบ สาครินทร์ ) 4 5 4
51 224 โรงเรียนบ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) 4 8 6
52 203 โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา 12 70 29
53 193 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือราแง 0 0 0
54 258 โรงเรียนบ้านปงตา 6 27 13
55 153 โรงเรียนบ้านปอเยาะ 5 10 7
56 181 โรงเรียนบ้านปาดาฮัน 3 7 5
57 184 โรงเรียนบ้านปาแตรายอ 3 8 6
58 230 โรงเรียนบ้านปาโจ 2 6 2
59 155 โรงเรียนบ้านปุโรง 6 32 14
60 207 โรงเรียนบ้านปูลัย 4 7 4
61 160 โรงเรียนบ้านป่าพ้อ 4 16 10
62 195 โรงเรียนบ้านพงยือไร 0 0 0
63 182 โรงเรียนบ้านพรุ 0 0 0
64 249 โรงเรียนบ้านพร่อน 7 10 9
65 175 โรงเรียนบ้านพอแม็ง 1 3 2
66 164 โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ 8 16 11
67 254 โรงเรียนบ้านมาแฮ 8 17 13
68 261 โรงเรียนบ้านยะต๊ะ 4 14 7
69 159 โรงเรียนบ้านยะลา 11 20 12
70 149 โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ 1 3 1
71 240 โรงเรียนบ้านยุโป(รุ่งวิทยา) 7 13 7
72 244 โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน 11 13 12
73 157 โรงเรียนบ้านรามัน 28 64 38
74 190 โรงเรียนบ้านละแอ 8 10 9
75 234 โรงเรียนบ้านลิมุด(บุญชอบ สาครินทร์) 5 14 10
76 214 โรงเรียนบ้านลือมุ 2 5 4
77 185 โรงเรียนบ้านวังพญา 10 21 16
78 217 โรงเรียนบ้านสะเอะ 36 108 62
79 218 โรงเรียนบ้านสะเอะใน 1 1 1
80 201 โรงเรียนบ้านสะโต 10 23 15
81 246 โรงเรียนบ้านสาคอ 0 0 0
82 259 โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ 3 8 5
83 192 โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ 5 7 6
84 171 โรงเรียนบ้านเกะรอ 6 10 7
85 174 โรงเรียนบ้านเกียรติ 10 28 18
86 255 โรงเรียนบ้านเจาะบือแม 8 11 10
87 250 โรงเรียนบ้านเบญญา(บุญชอบ สาครินทร์) 12 61 29
88 156 โรงเรียนบ้านเบอเส้ง 2 9 5
89 212 โรงเรียนบ้านเหนือ ( วัดลำะยา 2 ) 10 25 16
90 210 โรงเรียนบ้านแบหอ 7 16 11
91 179 โรงเรียนบ้านแหลมทราย 1 1 1
92 242 โรงเรียนบ้านโกตาบารู 38 73 54
93 204 โรงเรียนบ้านโฉลง 17 69 31
94 198 โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ 6 16 10
95 199 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน 5 16 10
96 227 โรงเรียนบ้านไทรงาม 6 12 7
97 166 โรงเรียนบ้านไม้แก่น 12 25 17
98 220 โรงเรียนประชาอุทิศ 1 1 1
99 231 โรงเรียนพัฒนาบาลอ 11 22 16
100 206 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา 3 7 5
101 252 โรงเรียนวังธราธิปวิทยา 7 12 8
102 229 โรงเรียนวัดชมพูสถิต 3 11 6
103 173 โรงเรียนวัดรังสิตาวาส 10 20 14
104 232 โรงเรียนวัดลำพะยา 9 26 16
105 151 โรงเรียนวัดลำใหม่ 2 2 2
106 238 โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ(พุทธไสยานุสรณ์) 0 0 0
107 239 โรงเรียนศรีพัฒนาราม 0 0 0
108 223 โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๓๔ 4 19 6
109 161 โรงเรียนสันติวิทยา 7 48 16
110 236 โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) 13 23 15
111 152 โรงเรียนอนุบาลยะลา 47 107 61
112 162 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 1 3 1
113 264 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 7 8 8
114 163 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) 3 5 4
115 176 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) 1 1 1
116 187 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) 16 37 18
117 194 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) 9 19 15
118 205 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 8 15 13
119 211 โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา) 3 7 4
รวม 926 2340 1429
3769

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางศุภมาศ อาลี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ยะลา เขต 1 โทร. 08 7285 2582
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]