สรุปเหรียญรางวัล สพป. ยะลา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นิบงชนูปถัมภ์ 44 8 7 3 59
2 อนุบาลยะลา 34 6 2 4 42
3 บ้านโกตาบารู 21 4 6 7 31
4 บ้านตะโละหะลอ 20 11 11 10 42
5 บ้านสะเอะ 16 9 4 4 29
6 บ้านโฉลง 13 3 1 0 17
7 บ้านรามัน 8 5 12 2 25
8 บ้านจะกว๊ะ 8 4 0 1 12
9 สามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) 7 4 1 1 12
10 บ้านจะรังตาดง มิตรภาพที่ ๑๗๕ 6 2 1 5 9
11 บ้านเกียรติ 6 1 0 3 7
12 เทศบาล ๔ (ธนวิถี) 6 0 0 2 6
13 บ้านจำปูน 5 10 0 3 15
14 บ้านท่าสาป 5 8 1 0 14
15 เทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) 5 4 2 4 11
16 สันติวิทยา 5 1 0 1 6
17 บ้านบือมัง 5 0 1 5 6
18 บ้านสะโต 4 3 1 2 8
19 บ้านโต๊ะปาแก๊ะ 4 2 0 0 6
20 บ้านกาลูปัง 4 1 1 1 6
21 บ้านปงตา 4 1 1 0 6
22 บ้านปุโรง 4 0 2 0 6
23 วัดรังสิตาวาส 3 5 0 2 8
24 บ้านบูเกะจือฆา 3 4 3 2 10
25 บ้านนิบงพัฒนา 3 3 3 1 9
26 บ้านรั้วตะวัน 3 3 2 3 8
27 พัฒนาบาลอ 3 2 1 2 6
28 บ้านบาตัน ( ฟรอยรอสอนุสรณ์ ) 3 2 1 1 6
29 บ้านพะปูเงาะ 3 2 0 2 5
30 บ้านพร่อน 3 1 2 1 6
31 บ้านไม้แก่น 2 4 4 1 10
32 บ้านยะลา 2 4 2 3 8
33 บ้านตาเซะ 2 3 2 6 7
34 บ้านกรงปินัง 2 3 2 5 7
35 บ้านตะโละซูแม 2 2 3 3 7
36 เทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 2 2 2 2 6
37 บ้านวังพญา 2 2 1 5 5
38 บ้านกือเม็ง 2 2 1 4 5
39 บ้านแบหอ 2 2 1 1 5
40 ธารแร่ 2 2 0 2 4
41 บ้านบือยอง 2 1 5 7 8
42 บ้านจือนือแร 2 1 4 1 7
43 บ้านตาโละ 2 1 3 3 6
44 บ้านกำปงบือแน 2 1 2 1 5
45 บ้านกาลอ 2 1 2 0 5
46 บ้านเกะรอ 2 1 0 3 3
47 บ้านมาแฮ 2 0 3 3 5
48 บ้านบึงน้ำใส 2 0 3 0 5
49 บ้านบันนังลูวา 2 0 1 0 3
50 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2 0 0 5 2
51 บ้านบือเล็ง 2 0 0 0 2
52 บ้านเบอเส้ง 2 0 0 0 2
53 บ้านเหนือ ( วัดลำะยา 2 ) 1 4 2 3 7
54 บ้านกอตอตือร๊ะ 1 4 1 4 6
55 วัดลำพะยา 1 4 1 3 6
56 บ้านตะโละ 1 3 4 2 8
57 วังธราธิปวิทยา 1 3 1 2 5
58 บ้านเบญญา(บุญชอบ สาครินทร์) 1 2 5 3 8
59 บ้านกะตูปะ 1 2 1 1 4
60 คุรุชนพัฒนา 1 2 0 4 3
61 บ้านไทรงาม 1 2 0 2 3
62 บ้านบันนังบูโย 1 2 0 2 3
63 บ้านอูเป๊าะ 1 2 0 1 3
64 บ้านเจาะบือแม 1 1 5 1 7
65 บ้านลิมุด(บุญชอบ สาครินทร์) 1 1 2 1 4
66 บ้านกาดือแป 1 1 2 0 4
67 บ้านตาสา 1 1 1 3 3
68 บ้านยะต๊ะ 1 1 1 1 3
69 บ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) 1 1 1 1 3
70 คุรุประชาสรรค์ 1 1 0 1 2
71 บ้านลือมุ 1 1 0 0 2
72 วัดชมพูสถิต 1 0 2 0 3
73 บ้านป่าพ้อ 1 0 1 2 2
74 เทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) 1 0 1 1 2
75 วัดลำใหม่ 1 0 1 0 2
76 เทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา) 1 0 0 2 1
77 บ้านคูวอ 1 0 0 2 1
78 บ้านสะเอะใน 1 0 0 0 1
79 ไทยรัฐวิทยา 24 1 0 0 0 1
80 บ้านตลาดลำใหม่ 1 0 0 0 1
81 สลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๓๔ 1 0 0 0 1
82 บ้านพอแม็ง 1 0 0 0 1
83 บ้านละแอ 0 3 3 2 6
84 บ้านยุโป(รุ่งวิทยา) 0 3 1 3 4
85 บ้านปาแตรายอ 0 3 0 0 3
86 บ้านบุรินทร์ ( บุญชอบ สาครินทร์ ) 0 2 0 1 2
87 บ้านบาโงย 0 2 0 0 2
88 บ้านปาดาฮัน 0 2 0 0 2
89 บ้านกูวา 0 2 0 0 2
90 บ้านโต๊ะพราน 0 1 2 0 3
91 บ้านอาเหอูโต๊ะ 0 1 1 1 2
92 ราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา 0 1 1 1 2
93 บ้านบุดี 0 1 0 3 1
94 บ้านปอเยาะ 0 1 0 2 1
95 บ้านปาโจ 0 1 0 1 1
96 บ้านทุ่งคา 0 1 0 0 1
97 ประชาอุทิศ 0 1 0 0 1
98 บ้านบาโด 0 0 2 0 2
99 บ้านปูลัย 0 0 1 3 1
100 บือดองพัฒนา 0 0 1 0 1
101 บ้านคลองทราย 0 0 1 0 1
102 บ้านยือโร๊ะ 0 0 1 0 1
103 บ้านจาหนัน 0 0 0 2 0
104 บ้านต้นหยี 0 0 0 1 0
105 บ้านแหลมทราย 0 0 0 1 0
106 คีรีบูรวัฒนา(ตีบุ) 0 0 0 0 0
107 เทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) 0 0 0 0 0
รวม 332 204 153 190 689