สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ยะลา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลยะลา 25 8 6 39 34 6 1 4 41
2 นิบงชนูปถัมภ์ 17 17 6 40 40 7 6 3 53
3 บ้านตะโละหะลอ 17 11 7 35 20 11 11 10 42
4 บ้านสะเอะ 14 8 5 27 16 9 4 4 29
5 บ้านโกตาบารู 9 7 6 22 19 4 6 7 29
6 บ้านโฉลง 5 2 2 9 13 3 1 0 17
7 สันติวิทยา 4 1 0 5 5 1 0 1 6
8 วัดรังสิตาวาส 3 2 1 6 3 5 0 2 8
9 พัฒนาบาลอ 3 0 3 6 3 2 1 2 6
10 บ้านจะรังตาดง มิตรภาพที่ ๑๗๕ 2 3 2 7 6 2 1 5 9
11 บ้านท่าสาป 2 3 2 7 5 8 1 0 14
12 บ้านตาเซะ 2 2 3 7 2 3 2 6 7
13 บ้านบือมัง 2 2 0 4 5 0 1 5 6
14 เทศบาล ๔ (ธนวิถี) 2 1 3 6 6 0 0 2 6
15 บ้านรามัน 2 1 3 6 5 4 11 1 20
16 เทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 2 1 1 4 2 2 2 2 6
17 บ้านปุโรง 2 1 0 3 4 0 2 0 6
18 บ้านจำปูน 1 3 3 7 5 10 0 3 15
19 บ้านจะกว๊ะ 1 2 5 8 5 4 0 1 9
20 สามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) 1 2 4 7 7 4 1 1 12
21 บ้านเกียรติ 1 2 2 5 6 1 0 3 7
22 เทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) 1 2 0 3 5 4 2 4 11
23 บ้านรั้วตะวัน 1 2 0 3 3 3 2 3 8
24 คุรุชนพัฒนา 1 2 0 3 1 2 0 4 3
25 บ้านสะโต 1 1 2 4 4 3 1 2 8
26 บ้านตะโละซูแม 1 1 1 3 2 2 3 3 7
27 บ้านแบหอ 1 1 0 2 2 2 1 1 5
28 บ้านตะโละ 1 1 0 2 1 3 4 2 8
29 บ้านกำปงบือแน 1 0 1 2 2 1 2 1 5
30 บ้านกะตูปะ 1 0 1 2 1 2 1 1 4
31 บ้านกรงปินัง 1 0 0 1 2 3 0 4 5
32 บ้านบือยอง 1 0 0 1 2 1 5 7 8
33 บ้านมาแฮ 1 0 0 1 2 0 3 3 5
34 บ้านบันนังลูวา 1 0 0 1 2 0 1 0 3
35 บ้านบือเล็ง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
36 บ้านเบอเส้ง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
37 เทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) 1 0 0 1 1 0 1 1 2
38 บ้านสะเอะใน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
39 ไทยรัฐวิทยา 24 1 0 0 1 1 0 0 0 1
40 บ้านไม้แก่น 0 1 2 3 2 4 4 1 10
41 บ้านกาลูปัง 0 1 1 2 4 1 1 1 6
42 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 0 1 1 2 2 0 0 5 2
43 บ้านไทรงาม 0 1 1 2 1 2 0 2 3
44 บ้านบันนังบูโย 0 1 1 2 1 2 0 2 3
45 บ้านยุโป(รุ่งวิทยา) 0 1 1 2 0 3 1 3 4
46 บ้านบาตัน ( ฟรอยรอสอนุสรณ์ ) 0 1 0 1 3 2 1 1 6
47 บ้านพะปูเงาะ 0 1 0 1 3 2 0 2 5
48 บ้านวังพญา 0 1 0 1 2 2 1 4 5
49 บ้านกาลอ 0 1 0 1 2 1 2 0 5
50 บ้านบึงน้ำใส 0 1 0 1 2 0 3 0 5
51 บ้านเหนือ ( วัดลำะยา 2 ) 0 1 0 1 1 4 2 3 7
52 วังธราธิปวิทยา 0 1 0 1 1 3 1 2 5
53 บ้านอูเป๊าะ 0 1 0 1 1 2 0 1 3
54 คุรุประชาสรรค์ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
55 เทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา) 0 1 0 1 1 0 0 2 1
56 บ้านปาดาฮัน 0 1 0 1 0 2 0 0 2
57 บ้านปงตา 0 0 2 2 4 1 1 0 6
58 บ้านบูเกะจือฆา 0 0 2 2 3 3 3 2 9
59 บ้านนิบงพัฒนา 0 0 2 2 2 3 3 1 8
60 วัดลำพะยา 0 0 2 2 1 4 1 3 6
61 บ้านกอตอตือร๊ะ 0 0 2 2 1 4 0 4 5
62 บ้านโต๊ะปาแก๊ะ 0 0 1 1 4 2 0 0 6
63 บ้านพร่อน 0 0 1 1 3 1 2 1 6
64 บ้านยะลา 0 0 1 1 2 4 2 3 8
65 บ้านกือเม็ง 0 0 1 1 2 2 1 4 5
66 ธารแร่ 0 0 1 1 2 2 0 2 4
67 บ้านตาโละ 0 0 1 1 2 1 3 3 6
68 บ้านเบญญา(บุญชอบ สาครินทร์) 0 0 1 1 1 2 5 3 8
69 บ้านยะต๊ะ 0 0 1 1 1 1 1 1 3
70 บ้านตลาดลำใหม่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
71 สลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๓๔ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
72 บ้านจือนือแร 0 0 0 0 2 1 4 1 7
73 บ้านเกะรอ 0 0 0 0 2 1 0 3 3
74 บ้านเจาะบือแม 0 0 0 0 1 1 5 1 7
75 บ้านลิมุด(บุญชอบ สาครินทร์) 0 0 0 0 1 1 2 1 4
76 บ้านกาดือแป 0 0 0 0 1 1 2 0 4
77 บ้านตาสา 0 0 0 0 1 1 1 3 3
78 บ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) 0 0 0 0 1 1 1 1 3
79 บ้านลือมุ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
80 วัดชมพูสถิต 0 0 0 0 1 0 2 0 3
81 บ้านป่าพ้อ 0 0 0 0 1 0 1 2 2
82 วัดลำใหม่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
83 บ้านคูวอ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
84 บ้านพอแม็ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
85 บ้านละแอ 0 0 0 0 0 3 3 2 6
86 บ้านปาแตรายอ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
87 บ้านบุรินทร์ ( บุญชอบ สาครินทร์ ) 0 0 0 0 0 2 0 1 2
88 บ้านกูวา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
89 บ้านโต๊ะพราน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
90 บ้านอาเหอูโต๊ะ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
91 ราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
92 บ้านบุดี 0 0 0 0 0 1 0 3 1
93 บ้านปอเยาะ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
94 บ้านปาโจ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
95 บ้านทุ่งคา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
96 ประชาอุทิศ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
97 บ้านบาโด 0 0 0 0 0 0 2 0 2
98 บือดองพัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99 บ้านคลองทราย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
100 บ้านยือโร๊ะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
101 บ้านปูลัย 0 0 0 0 0 0 0 3 0
102 บ้านจาหนัน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
103 บ้านต้นหยี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
104 บ้านแหลมทราย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
105 คีรีบูรวัฒนา(ตีบุ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 เทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 135 106 96 337 319 199 146 187 664