สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ยะลา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลยะลา 25 8 7 40 34 6 2 4 42
2 นิบงชนูปถัมภ์ 22 18 6 46 44 8 7 3 59
3 บ้านตะโละหะลอ 17 11 7 35 20 11 11 10 42
4 บ้านสะเอะ 14 8 5 27 16 9 4 4 29
5 บ้านโกตาบารู 11 7 6 24 21 4 6 7 31
6 บ้านรามัน 7 2 3 12 8 5 12 2 25
7 บ้านโฉลง 5 2 2 9 13 3 1 0 17
8 บ้านจะกว๊ะ 4 2 5 11 8 4 0 1 12
9 สันติวิทยา 4 1 0 5 5 1 0 1 6
10 วัดรังสิตาวาส 3 2 1 6 3 5 0 2 8
11 พัฒนาบาลอ 3 0 3 6 3 2 1 2 6
12 บ้านจะรังตาดง มิตรภาพที่ ๑๗๕ 2 3 2 7 6 2 1 5 9
13 บ้านท่าสาป 2 3 2 7 5 8 1 0 14
14 บ้านตาเซะ 2 2 3 7 2 3 2 6 7
15 บ้านบือมัง 2 2 0 4 5 0 1 5 6
16 เทศบาล ๔ (ธนวิถี) 2 1 3 6 6 0 0 2 6
17 เทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 2 1 1 4 2 2 2 2 6
18 บ้านปุโรง 2 1 0 3 4 0 2 0 6
19 บ้านจำปูน 1 3 3 7 5 10 0 3 15
20 สามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) 1 2 4 7 7 4 1 1 12
21 บ้านเกียรติ 1 2 2 5 6 1 0 3 7
22 เทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) 1 2 0 3 5 4 2 4 11
23 บ้านรั้วตะวัน 1 2 0 3 3 3 2 3 8
24 คุรุชนพัฒนา 1 2 0 3 1 2 0 4 3
25 บ้านสะโต 1 1 2 4 4 3 1 2 8
26 บ้านกรงปินัง 1 1 1 3 2 3 2 5 7
27 บ้านตะโละซูแม 1 1 1 3 2 2 3 3 7
28 บ้านแบหอ 1 1 0 2 2 2 1 1 5
29 บ้านตะโละ 1 1 0 2 1 3 4 2 8
30 บ้านนิบงพัฒนา 1 0 2 3 3 3 3 1 9
31 บ้านกำปงบือแน 1 0 1 2 2 1 2 1 5
32 บ้านกะตูปะ 1 0 1 2 1 2 1 1 4
33 บ้านบาโงย 1 0 1 2 0 2 0 0 2
34 บ้านบือยอง 1 0 0 1 2 1 5 7 8
35 บ้านมาแฮ 1 0 0 1 2 0 3 3 5
36 บ้านบันนังลูวา 1 0 0 1 2 0 1 0 3
37 บ้านบือเล็ง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
38 บ้านเบอเส้ง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
39 เทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) 1 0 0 1 1 0 1 1 2
40 บ้านสะเอะใน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
41 ไทยรัฐวิทยา 24 1 0 0 1 1 0 0 0 1
42 บ้านบูเกะจือฆา 0 1 2 3 3 4 3 2 10
43 บ้านไม้แก่น 0 1 2 3 2 4 4 1 10
44 บ้านกาลูปัง 0 1 1 2 4 1 1 1 6
45 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 0 1 1 2 2 0 0 5 2
46 บ้านไทรงาม 0 1 1 2 1 2 0 2 3
47 บ้านบันนังบูโย 0 1 1 2 1 2 0 2 3
48 บ้านยุโป(รุ่งวิทยา) 0 1 1 2 0 3 1 3 4
49 บ้านบาตัน ( ฟรอยรอสอนุสรณ์ ) 0 1 0 1 3 2 1 1 6
50 บ้านพะปูเงาะ 0 1 0 1 3 2 0 2 5
51 บ้านวังพญา 0 1 0 1 2 2 1 5 5
52 บ้านกาลอ 0 1 0 1 2 1 2 0 5
53 บ้านบึงน้ำใส 0 1 0 1 2 0 3 0 5
54 บ้านเหนือ ( วัดลำะยา 2 ) 0 1 0 1 1 4 2 3 7
55 วังธราธิปวิทยา 0 1 0 1 1 3 1 2 5
56 บ้านอูเป๊าะ 0 1 0 1 1 2 0 1 3
57 คุรุประชาสรรค์ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
58 เทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา) 0 1 0 1 1 0 0 2 1
59 บ้านปาดาฮัน 0 1 0 1 0 2 0 0 2
60 บ้านปูลัย 0 1 0 1 0 0 1 3 1
61 บ้านกอตอตือร๊ะ 0 0 3 3 1 4 1 4 6
62 บ้านปงตา 0 0 2 2 4 1 1 0 6
63 วัดลำพะยา 0 0 2 2 1 4 1 3 6
64 บ้านโต๊ะปาแก๊ะ 0 0 1 1 4 2 0 0 6
65 บ้านพร่อน 0 0 1 1 3 1 2 1 6
66 บ้านยะลา 0 0 1 1 2 4 2 3 8
67 บ้านกือเม็ง 0 0 1 1 2 2 1 4 5
68 ธารแร่ 0 0 1 1 2 2 0 2 4
69 บ้านตาโละ 0 0 1 1 2 1 3 3 6
70 บ้านเบญญา(บุญชอบ สาครินทร์) 0 0 1 1 1 2 5 3 8
71 บ้านยะต๊ะ 0 0 1 1 1 1 1 1 3
72 บ้านตลาดลำใหม่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
73 สลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๓๔ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
74 บ้านจือนือแร 0 0 0 0 2 1 4 1 7
75 บ้านเกะรอ 0 0 0 0 2 1 0 3 3
76 บ้านเจาะบือแม 0 0 0 0 1 1 5 1 7
77 บ้านลิมุด(บุญชอบ สาครินทร์) 0 0 0 0 1 1 2 1 4
78 บ้านกาดือแป 0 0 0 0 1 1 2 0 4
79 บ้านตาสา 0 0 0 0 1 1 1 3 3
80 บ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) 0 0 0 0 1 1 1 1 3
81 บ้านลือมุ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
82 วัดชมพูสถิต 0 0 0 0 1 0 2 0 3
83 บ้านป่าพ้อ 0 0 0 0 1 0 1 2 2
84 วัดลำใหม่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
85 บ้านคูวอ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
86 บ้านพอแม็ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
87 บ้านละแอ 0 0 0 0 0 3 3 2 6
88 บ้านปาแตรายอ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
89 บ้านบุรินทร์ ( บุญชอบ สาครินทร์ ) 0 0 0 0 0 2 0 1 2
90 บ้านกูวา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
91 บ้านโต๊ะพราน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
92 บ้านอาเหอูโต๊ะ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
93 ราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
94 บ้านบุดี 0 0 0 0 0 1 0 3 1
95 บ้านปอเยาะ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
96 บ้านปาโจ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
97 บ้านทุ่งคา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
98 ประชาอุทิศ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 บ้านบาโด 0 0 0 0 0 0 2 0 2
100 บือดองพัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
101 บ้านคลองทราย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
102 บ้านยือโร๊ะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
103 บ้านจาหนัน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
104 บ้านต้นหยี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
105 บ้านแหลมทราย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
106 คีรีบูรวัฒนา(ตีบุ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 เทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 152 111 100 363 332 204 153 190 689