เปลี่ยนแปลงสถานที่การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
จากสนามแข่งขันโรงพิธีช้างเผือก สนามหน้าพระบรมรูป ร.5
 เปลี่ยนเป็น สนาม กศน.จังหวัดยะลา วันเวลาตามกำหนดการเดิม
วันศุกร์ ที่ 07 ตุลาคม 2559 เวลา 11:42 น.