หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ยะลา เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านบาละ 53 37 72.55% 7 13.73% 4 7.84% 3 5.88% 51
2 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ 24 14 58.33% 6 25% 2 8.33% 2 8.33% 24
3 โรงเรียนบ้านหลักเขต 26 12 52.17% 5 21.74% 2 8.7% 4 17.39% 23
4 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 18 12 66.67% 5 27.78% 1 5.56% 0 0% 18
5 โรงเรียนบ้านยะหา 24 11 45.83% 6 25% 1 4.17% 6 25% 24
6 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 15 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
7 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 17 11 68.75% 2 12.5% 1 6.25% 2 12.5% 16
8 โรงเรียนบ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ16) 17 10 66.67% 2 13.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
9 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 19 9 50% 6 33.33% 1 5.56% 2 11.11% 18
10 โรงเรียนบ้านกาตอง 31 9 31.03% 4 13.79% 6 20.69% 10 34.48% 29
11 โรงเรียนบ้านวังสำราญ 15 9 60% 4 26.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
12 โรงเรียนบ้านลากอ 21 8 44.44% 4 22.22% 3 16.67% 3 16.67% 18
13 โรงเรียนบ้านป่าหวัง 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
14 โรงเรียนบ้านปาแดรู 13 8 61.54% 1 7.69% 0 0% 4 30.77% 13
15 โรงเรียนบ้านลาแล 19 7 36.84% 4 21.05% 1 5.26% 7 36.84% 19
16 โรงเรียนบ้านซีเยาะ 18 6 33.33% 10 55.56% 1 5.56% 1 5.56% 18
17 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 17 6 37.5% 3 18.75% 4 25% 3 18.75% 16
18 โรงเรียนเขื่อนบางลาง 12 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
19 โรงเรียนบ้านบันนังดามา 11 6 54.55% 2 18.18% 0 0% 3 27.27% 11
20 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 9 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
21 โรงเรียนบ้านบางลาง 17 5 29.41% 5 29.41% 5 29.41% 2 11.76% 17
22 โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน 15 5 33.33% 4 26.67% 1 6.67% 5 33.33% 15
23 โรงเรียนบ้านบายอ 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
24 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
25 โรงเรียนบ้านรานอ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
26 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
27 โรงเรียนบ้านกือลอง 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
28 โรงเรียนเตรียมปัญญา 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
29 โรงเรียนบ้านเจาะตาแม 13 3 23.08% 7 53.85% 3 23.08% 0 0% 13
30 โรงเรียนบ้านทำนบ 15 3 20% 6 40% 3 20% 3 20% 15
31 โรงเรียนบ้านกาโสด 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
32 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
33 โรงเรียนสามัคคี 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
34 โรงเรียนบ้านพงกูแว 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
35 โรงเรียนบ้านสาคู 10 2 20% 4 40% 1 10% 3 30% 10
36 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
37 โรงเรียนบ้านปะแต 7 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
38 โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
39 โรงเรียนบ้านนิบง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
40 โรงเรียนบ้านตันหยง 10 2 22.22% 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 9
41 โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง 8 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
42 โรงเรียนบ้านลือเน็ง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
43 โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว 6 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
44 โรงเรียนบ้านยือนัง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
45 โรงเรียนบ้านละแอ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
46 โรงเรียนบ้านคชศิลา 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
47 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
48 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 8 1 12.5% 4 50% 0 0% 3 37.5% 8
49 โรงเรียนบ้านสันติ 8 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 4 50% 8
50 โรงเรียนบ้านฉลองชัย 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
51 โรงเรียนบ้านตาชี 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
52 โรงเรียนบ้านรัตนา 5 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
53 โรงเรียนท่าละมัย 9 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 7 77.78% 9
54 โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
55 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
56 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
57 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
58 โรงเรียนบ้านลีตอ 6 0 0% 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 6
59 โรงเรียนบ้านบันนังกูแว 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
60 โรงเรียนนืคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 5 0 0% 0 0% 4 80% 1 20% 5
61 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
62 โรงเรียนบ้านบาเจาะ 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
63 โรงเรียนราษฎร์อุทิศ(ปูแล) 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวนัสรียา ยามา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 089-5952958
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]