หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนท่าละมัย 9 17 11
2 006 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 9 15 11
3 004 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 1 2 2
4 005 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 2 3 2
5 007 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 1 3 2
6 008 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 7 15 12
7 009 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 7 13 11
8 010 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 1 1 1
9 011 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 0 0 0
10 012 โรงเรียนนืคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 5 10 6
11 013 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ 24 62 40
12 014 โรงเรียนบ้านกาตอง 31 48 43
13 015 โรงเรียนบ้านกาโสด 5 25 11
14 016 โรงเรียนบ้านกือลอง 6 18 12
15 018 โรงเรียนบ้านคชศิลา 5 7 5
16 019 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 18 38 28
17 020 โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา 4 11 8
18 023 โรงเรียนบ้านฉลองชัย 5 15 7
19 024 โรงเรียนบ้านซีเยาะ 18 35 24
20 026 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 19 48 34
21 025 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี 4 4 4
22 027 โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง 8 10 9
23 029 โรงเรียนบ้านตันหยง 10 23 14
24 028 โรงเรียนบ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง 0 0 0
25 030 โรงเรียนบ้านตาชี 3 15 6
26 032 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 17 38 28
27 031 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 7 15 11
28 034 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 15 47 28
29 035 โรงเรียนบ้านทำนบ 15 19 16
30 036 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 6 12 7
31 037 โรงเรียนบ้านนิบง 4 27 10
32 038 โรงเรียนบ้านบันนังกูแว 4 4 4
33 039 โรงเรียนบ้านบันนังดามา 11 55 21
34 040 โรงเรียนบ้านบางลาง 17 51 30
35 042 โรงเรียนบ้านบาจุ 0 0 0
36 044 โรงเรียนบ้านบายอ 7 31 10
37 045 โรงเรียนบ้านบาละ 53 134 86
38 043 โรงเรียนบ้านบาเจาะ 3 7 3
39 041 โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน 15 44 24
40 046 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 8 11 10
41 047 โรงเรียนบ้านปะแต 7 30 11
42 048 โรงเรียนบ้านปาแดรู 13 36 20
43 049 โรงเรียนบ้านป่าหวัง 11 24 19
44 050 โรงเรียนบ้านพงกูแว 4 9 6
45 051 โรงเรียนบ้านยะหา 24 50 39
46 052 โรงเรียนบ้านยือนัง 3 4 4
47 053 โรงเรียนบ้านรัตนา 5 10 8
48 054 โรงเรียนบ้านรานอ 6 13 9
49 055 โรงเรียนบ้านละแอ 3 5 5
50 056 โรงเรียนบ้านลากอ 21 97 42
51 057 โรงเรียนบ้านลาแล 19 56 36
52 058 โรงเรียนบ้านลีตอ 6 11 7
53 059 โรงเรียนบ้านลือเน็ง 4 15 8
54 060 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 17 52 31
55 061 โรงเรียนบ้านวังสำราญ 15 30 22
56 062 โรงเรียนบ้านวังหิน 0 0 0
57 063 โรงเรียนบ้านสันติ 8 35 18
58 064 โรงเรียนบ้านสาคู 10 18 15
59 065 โรงเรียนบ้านหลักเขต 26 55 42
60 017 โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว 6 12 7
61 021 โรงเรียนบ้านเจาะตาแม 13 44 25
62 022 โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง 4 5 4
63 033 โรงเรียนบ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ16) 17 47 29
64 066 โรงเรียนราษฎร์อุทิศ(ปูแล) 2 3 2
65 067 โรงเรียนสามัคคี 5 9 7
66 068 โรงเรียนอาสินศึกษา 0 0 0
67 001 โรงเรียนเขื่อนบางลาง 12 26 19
68 002 โรงเรียนเตรียมปัญญา 6 10 6
รวม 651 1639 1032
2671

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวนัสรียา ยามา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 089-5952958
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]