สรุปเหรียญรางวัล สพป. ยะลา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านบาละ 37 7 4 3 48
2 บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ 14 6 2 2 22
3 บ้านหลักเขต 12 5 2 4 19
4 บ้านคลองน้ำใส 12 5 1 0 18
5 บ้านยะหา 11 6 1 6 18
6 บ้านทรายแก้ว 11 4 0 0 15
7 บ้านลูโบ๊ะปันยัง 11 2 1 2 14
8 บ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ16) 10 2 2 1 14
9 บ้านตะบิงติงงี 9 6 1 2 16
10 บ้านกาตอง 9 4 6 10 19
11 บ้านวังสำราญ 9 4 1 1 14
12 บ้านลากอ 8 4 3 3 15
13 บ้านป่าหวัง 8 2 0 1 10
14 บ้านปาแดรู 8 1 0 4 9
15 บ้านลาแล 7 4 1 7 12
16 บ้านซีเยาะ 6 10 1 1 17
17 บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 6 3 4 3 13
18 เขื่อนบางลาง 6 2 1 2 9
19 บ้านบันนังดามา 6 2 0 3 8
20 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 6 1 0 2 7
21 บ้านบางลาง 5 5 5 2 15
22 บ้านบาโงยซิแน 5 4 1 5 10
23 บ้านบายอ 5 1 0 0 6
24 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 4 2 1 0 7
25 บ้านรานอ 4 2 0 0 6
26 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 4 1 1 1 6
27 บ้านกือลอง 4 0 1 1 5
28 เตรียมปัญญา 4 0 0 2 4
29 บ้านเจาะตาแม 3 7 3 0 13
30 บ้านทำนบ 3 6 3 3 12
31 บ้านกาโสด 3 1 0 1 4
32 บ้านธารทิพย์ 3 0 1 2 4
33 สามัคคี 3 0 0 2 3
34 บ้านพงกูแว 3 0 0 1 3
35 บ้านสาคู 2 4 1 3 7
36 บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 2 4 0 1 6
37 บ้านปะแต 2 2 1 1 5
38 บ้านนิบง 2 2 0 0 4
39 บ้านคีรีลาดพัฒนา 2 2 0 0 4
40 บ้านตันหยง 2 1 4 2 7
41 บ้านตังกาเด็ง 2 1 1 1 4
42 บ้านลือเน็ง 2 1 1 0 4
43 บ้านเกล็ดแก้ว 2 1 0 3 3
44 บ้านยือนัง 2 1 0 0 3
45 บ้านละแอ 2 1 0 0 3
46 บ้านคชศิลา 2 0 1 2 3
47 บ้านตะบิงติงงีสามัคคี 2 0 1 1 3
48 บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 1 4 0 3 5
49 บ้านสันติ 1 2 1 4 4
50 บ้านฉลองชัย 1 2 1 1 4
51 บ้านตาชี 1 1 0 0 2
52 บ้านรัตนา 1 0 2 2 3
53 ท่าละมัย 1 0 1 7 2
54 บ้านเจาะปันตัง 1 0 1 2 2
55 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 1 0 0 0 1
56 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 1 0 0 0 1
57 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 1 0 0 0 1
58 บ้านลีตอ 0 2 4 0 6
59 บ้านบันนังกูแว 0 2 1 1 3
60 นืคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 0 0 4 1 4
61 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 0 0 2 0 2
62 บ้านบาเจาะ 0 0 1 2 1
63 ราษฎร์อุทิศ(ปูแล) 0 0 0 1 0
รวม 295 142 75 115 512