สรุปเหรียญรางวัล สพป. ยะลา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านบาละ 33 7 4 3 44
2 บ้านหลักเขต 12 5 2 4 19
3 บ้านคลองน้ำใส 12 5 1 0 18
4 บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ 11 6 1 2 18
5 บ้านลูโบ๊ะปันยัง 11 2 1 2 14
6 บ้านกาตอง 9 4 6 10 19
7 บ้านทรายแก้ว 9 4 0 0 13
8 บ้านยะหา 8 6 1 6 15
9 บ้านตะบิงติงงี 8 6 1 2 15
10 บ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ16) 8 2 2 1 12
11 บ้านปาแดรู 8 1 0 4 9
12 บ้านลากอ 7 4 3 3 14
13 บ้านป่าหวัง 7 2 0 1 9
14 บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 6 3 4 3 13
15 บ้านวังสำราญ 6 3 1 1 10
16 เขื่อนบางลาง 6 2 1 2 9
17 บ้านบันนังดามา 6 2 0 3 8
18 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 6 1 0 2 7
19 บ้านซีเยาะ 5 10 1 1 16
20 บ้านบางลาง 5 5 5 2 15
21 บ้านบายอ 5 1 0 0 6
22 บ้านบาโงยซิแน 4 4 1 5 9
23 บ้านรานอ 4 2 0 0 6
24 เตรียมปัญญา 4 0 0 2 4
25 บ้านเจาะตาแม 3 7 3 0 13
26 บ้านทำนบ 3 6 3 3 12
27 บ้านลาแล 3 4 0 6 7
28 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 3 2 1 0 6
29 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 3 1 1 1 5
30 บ้านกาโสด 3 1 0 1 4
31 บ้านพงกูแว 3 0 0 1 3
32 บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 2 4 0 1 6
33 บ้านปะแต 2 2 1 1 5
34 บ้านนิบง 2 2 0 0 4
35 บ้านคีรีลาดพัฒนา 2 2 0 0 4
36 บ้านตันหยง 2 1 4 2 7
37 บ้านตังกาเด็ง 2 1 1 1 4
38 บ้านลือเน็ง 2 1 1 0 4
39 บ้านยือนัง 2 1 0 0 3
40 บ้านละแอ 2 1 0 0 3
41 บ้านธารทิพย์ 2 0 1 2 3
42 บ้านคชศิลา 2 0 1 2 3
43 บ้านตะบิงติงงีสามัคคี 2 0 1 1 3
44 สามัคคี 2 0 0 2 2
45 บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 1 4 0 3 5
46 บ้านสันติ 1 2 1 4 4
47 บ้านฉลองชัย 1 2 1 1 4
48 บ้านเกล็ดแก้ว 1 1 0 3 2
49 บ้านตาชี 1 1 0 0 2
50 บ้านรัตนา 1 0 2 2 3
51 ท่าละมัย 1 0 1 7 2
52 บ้านเจาะปันตัง 1 0 1 2 2
53 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 1 0 0 0 1
54 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 1 0 0 0 1
55 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 1 0 0 0 1
56 บ้านสาคู 0 4 0 3 4
57 บ้านลีตอ 0 2 4 0 6
58 บ้านบันนังกูแว 0 2 1 1 3
59 นืคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 0 0 3 1 3
60 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 0 0 2 0 2
61 บ้านบาเจาะ 0 0 1 2 1
62 บ้านกือลอง 0 0 1 1 1
63 ราษฎร์อุทิศ(ปูแล) 0 0 0 1 0
รวม 258 141 71 114 584